4. lekcija                   Subota, 27. travnja 2019.

Izbavljenje od egipatske nauke

“Ne učite se putu poganskom.“– Jeremija 10:2.

„Pozivam roditelje da svojoj djeci osiguraju mjesto tamo gdje neće biti opčinjeni lažnom naukom. Njihova jedina sigurnost nalazi se u učenju od Krista. On je velika središnja Svjetlost svijeta. Sva ostala svjetlost, sva ostala mudrost, zapravo je ludost.“ – The Review and Herald, 17. kolovoza 1897.

Continue reading

  • Hits: 1360
3. lekcija                    Subota, 20. travnja 2019.

Izbavljenje iz Egipta

“Vjerom napusti Egipat ne pobojavši se gnjeva kraljeva. Bijaše naime postojan kao da Nevidljivoga gleda.” – Hebrejima 11:27

„Hebreji su očekivali izbavljenje iz svojeg ropstva bez neke posebne patnje ili kušanja njihove vjere. Mnogi od njih bili su spremni napustiti Egipat, ali ne svi. Navike nekih postale su toliko slične navikama Egipćana da bi oni radije ostali s njima.…Mojsijev zadatak bio bi umnogome lakši da se mnogi od Hebreja nisu izopačili, ne želeći napustiti Egipat.“ – Spiritual Gifts 3, 196, 202.

Continue reading

  • Hits: 1425
2. lekcija               Subota, 13. travnja 2019.

Izbavljenje od grijeha

“A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu!” – 1. Korinćanima 15:57

„Riječ koja otkriva krivicu ima i snagu koja djeluje na ljudsko srce, koja ga čisti i čuva.“ – Svjedočanstvo za propovjednike, 60.

Continue reading

  • Hits: 1333
1. lekcija           Subota, 6. travnja 2019.

Obećani Izbavitelj

“I neprijateljstvo zamećem između tebe i žene, i između tvojega sjemena i njezina sjemena: on će ti potirati glavu, a ti ćeš mu potirati petu.” – Postanak 3:15.

“Dok je grješni par slušao ove riječi, nada je ispunila njihovo srce jer su u proročanstvu o raskidanju Sotonine vlasti prepoznali obećanje o izbavljenju od propasti izazvane prijestupom. Iako su morali trpjeti pod vlašću svoga suparnika, jer su popustili njegovom zavodničkom utjecaju i odlučili prestupiti jasnu Gospodnju naredbu, ipak se nisu morali prepustiti krajnjem očaju.” – Proroci i kraljevi, str. 681. org.

Continue reading

  • Hits: 1415
  • 1
  • 2