4. Izbavljenje od egipatske nauke

4. lekcija                   Subota, 27. travnja 2019.

Izbavljenje od egipatske nauke

“Ne učite se putu poganskom.“– Jeremija 10:2.

„Pozivam roditelje da svojoj djeci osiguraju mjesto tamo gdje neće biti opčinjeni lažnom naukom. Njihova jedina sigurnost nalazi se u učenju od Krista. On je velika središnja Svjetlost svijeta. Sva ostala svjetlost, sva ostala mudrost, zapravo je ludost.“ – The Review and Herald, 17. kolovoza 1897.

 

Predlažemo da pročitate:   Odgoj, 39-43; Temelji sretnoga doma, 146-153.
Nedjelja 21. travnja

1. BEZVRIJEDNOST EGIPATSKE MUDROSTI

a. Kako je Salomonova mudrost uspoređena s mudrošću Egipta? 1. Kraljevima 4:30.

„Postoji, međutim, i takav odgoj i obrazovanje koje je u svojoj osnovi svjetovno. Cilj takvog obučavanja je uspjeh u ovome svijetu, zadovoljavanje sebičnog slavoljublja. Da bi stekli takvo obrazovanje, mnogi studenti troše vrijeme i novac, i svoj um opterećuju mnoštvom nepotrebnih znanja. Svijet takve smatra obrazovanima, ali Bog nije u njihovim mislima.“ – Savjeti za roditelje, učitelje i studente, str. 64.

b. Prema Salomonu, što je osnova prave mudrosti? Izreke 9:108:1315:33.

“Veliko životno djelo je izgradnja karaktera, a poznavanje Boga je temelj svakog istinskog odgoja.”– Patrijarsi i proroci, str. 596.

„Stvarna spoznaja istinske pobožnosti koja se nalazi u svakodnevnoj posvećenosti službi osigurava najbolji razvoj tijela, duha i duše. Posvećenjem svih svojih sila Bogu, čuvamo se od samouzdizanja. Dodjeljivanje božanske sile predstavlja priznanje i nagrađuje našu iskrenu težnju za mudrošću koja će nas osposobiti da svoje najbolje sposobnosti iskoristimo na slavu Božju i za dobro svojih bližnjih.“ – 8. Svjedočanstvo, str. 69, 70.

Ponedjeljak 22. travnja

2. MOJSIJE NAPUŠTA EGIPAT

a. Koliko je opsežno bilo Mojsijevo obrazovanje, s obzirom na to da je Egipat bio najnaprednija tadašnja civilizacija? Djela 7:22.

“U egipatskim školama Mojsije je stekao najviše građansko i vojničko obrazovanje. Obdaren velikom osobnom privlačnošću, plemenite pojave i stasa, profinjenog duha i kneževskog držanja, slavan kao vojskovođa, on je postao ponos nacije. Egipatski kralj bio je pripadnik svećeničkog staleža; i Mojsije, iako je odbijao sudjelovati u neznabožačkom bogoslužju, je bio upućen u sve tajne egipatske religije.”– Odgoj, str. 62.

b. Kad je morao odabrati između svjetskih počasti i službe Bogu, što je Mojsije izabrao? Zašto? Hebrejima 11:24-27.

c. Što je bilo nužno kako bi Mojsije zaboravio negativne utjecaje egipatskog odgoja? Izlazak 3:1 (prvi dio).

“U divljini Midijana Mojsije je proveo četrdeset godina kao čuvar ovaca. lako je izgledalo da je zauvijek odvojen od svoje životne misije, on je u stvari dobivao odgoj nužan za njeno ispunjenje. Mudrost za upravljanje neukim i nediscipliniranim mnoštvom mora se steći savlađivanjem samoga sebe...

Utjecaji koji su ga okruživali u Egiptu, naklonost njegove pomajke, njegov vlastiti položaj kraljevskog unuka, raskoš i porok koji su mamili na deset tisuća načina, pro.finjenost, mudrovanje i misticizam lažne religije, sve je to ostavilo traga na njegovom umu i karakteru. U strogoj jednostavnosti pustinje sve je to nestalo.”– Odgoj, str. 62

„Poput Mojsija, mnogi moraju zaboraviti dosta toga što su prethodno naučili kako bi mogli steći znanje o onome što im je stvarno potrebno. Mojsije se sam trebao podvrgnuti najstrožoj umnoj i moralnoj disciplini, a Bog je radio s njim kako bi ga pripremio da poučava druge.“ – This Day With God, str. 321.

„Znanje koje je stekao u egipatskim školama nije osposobilo Mojsija da pobjedi svoje neprijatelje, već stalna, postojana vjera, vjera koja nije posustala ni u najtežim okolnostima.“ – The Signs of the Times, 12. srpnja 1905.


Utorak 23. travnja

3. SLOBODA OD EGIPATSKOG OBRAZOVANJA

a. Koji savjet trebamo poslušati dok odgajamo svoju djecu? Jeremija 10:2Izreke 19:27.

“Kad se odvrati od Božje riječi i počne hraniti spisima nenadahnutih ljudi, um zaostaje u razvoju i postaje nesposoban. Gubi dodir s dubokim i sveobuhvatnim načelima vječne istine. Ograničava se na razumijevanje stvari s kojima je upoznat i u toj zaokupljenosti onim što je prolazno slabi, njegova snaga se smanjuje i nakon nekog vremena postaje nesposoban da se razvija.

Sve to spada u pogrešno obrazovanje. Svaki učitelj mora nastojati um mladih usmjeriti prema veličanstvenim istinama nadahnute Riječi. Takvo obrazovanje je bitno za ovaj život i za život koji će doći.” – Kristove priče, str. 41.

b. Koja je bila Božja namjera za nas, kao što je bila i za stari Izrael? Pnz 14:2. Što mi, poput Izraela, umjesto toga želimo? 1. Samuelova 8:5.

“Disciplina i odgoj koje je Bog odredio Izraelu, trebali su učiniti da se on razlikuje od drugih naroda po cjelokupnom načinu života. Ta izuzetnost koju su trebali smatrati posebnom prednošću i blagoslovom, nije im bila draga. Jednostavnost i uzdržljivost, bitne za najviši stupanj razvitka, težili su da zamijeniti sjajem i razuzdanošću neznabožačkih naroda. Da budu ,,kao što je u svih naroda" (1 Samuelova 8:5), bila je njihova častoljubiva želja. Božji plan odgoja bio je odbačen, a njegov autoritet prezren.” – Odgoj, str. 49.

c. Od kakve se opasnosti moramo čuvati? Ivan 12:43. Može li Krist prebivati u podijeljenom srcu? Matej 6:24.

„(Božji) plan nije da oni čije je sposobnosti On iskupio budu obučavani da služe mamoni, da primaju ljudsku slavu, ljudske počasti ili da se pokoravaju svijetu.“ – Fundamentals of Christian Education, str. 470.

“Ne možemo polovično pripadati Gospodu, a polovično svijetu. Mi nismo Božja djeca ako to nismo potpuno.” – Put Kristu, str. 47.

Srijeda 24. travnja

4. POTREBNO JE NOVO ODGAJANJE

a. Zašto nas Bog mora preodgajati? Suci 17:6Izaija 53:6. Zašto je roditeljima u Izraelu bio potreban novi odgoj nakon što su izašli iz Egipta? Razlikujemo li se mi danas od njih?

“Nakon izlaska iz Egipta, malo je Izraelaca bilo spremno surađivati s Bogom u odgajanju svoje djece. I samim roditeljima bio je potreban odgoj i disciplina. Kao žrtve dugogodišnjeg robovanja bili su neznalice, neodgojeni i izopačeni. Imali su malo znanja o Bogu i malo vjere u njega. Bili su zbunjeni lažnim učenjem i iskvareni svojim dugim doticajem s neznaboštvom.” – Odgoj, str. 34.

„Roditeljima će biti potrebno strpljenje i moralna snaga, kako bi u strahu Božjem mogli zaboraviti usvojene svjetske običaje.“ – The Review and Herald, 13. studenog 1894.

b. Što se dogodilo s onim Izraelcima koji nisu željeli prihvatiti odgoj koji im je Bog namijenio? 1. Korinćanima 10:5,6. Kojim grijesima su oni bili skloni zbog odgoja koji su primili u Egiptu?

„Gospod nije napustio svoj narod u njihovom lutanju kroz pustinju, ali mnogi su Izraelci napustili Gospoda. Odgoj koji su primili u Egiptu učinio ih je podložnim iskušenjima, idolopoklonstvu i raspuštenosti, i zbog svoje neposlušnosti Božjim zapovijedima, skoro svi odrasli ljudi koji su izašli iz Egipta skončali su u pustinji; ali je njihovoj djeci dozvoljeno da uđu u Kanaan.“ – The Review and Herald, 17. prosinca 1895.

c. Što trebamo imati na umu dok nastojimo odgajati svoju djecu i mlade? 1. Ivanova 2:15-17Rimljanima 12:2.

„Velika pouka koju moramo usaditi mladima je da, budući da služe Bogu, trebaju slijediti biblijska načela te da im svijet ne treba biti na prvom mjestu. Bog želi sve poučiti kako da čine Kristova djela i da kroz vrata uđu u vječni grad. Ne smijemo dozvoliti da nas svijet preobrati; trebamo najusrdnije težiti da mi preobratimo svijet.“ - The Review and Herald, 17. kolovoza 1897.


Četvrtak 25. travnja

5. SLIJEDITI BOŽJI PLAN

a. Kako je Božji izvorni plan odgoja prikazan u Abrahamovom životu? Što je bio planirani rezultat takvog odgoja? Postanak 18:19.

“U božanskom planu odgoja, prilagođenom čovjekovom stanju poslije pada, Krist stoji kao predstavnik Oca, kao karika koja povezuje Boga i čovjeka; On je veliki Učitelj čovječanstva. On je odredio da ljudi i žene budu Njegovi predstavnici. Obitelj je bila škola, a roditelji su bili učitelji.

U doba patrijarha odgoj se pretežno dobivao u obitelji. U tako osnovanim školama Bog je osigurao najpovoljnije uvjete za razvoj karaktera… Ljudi koje je On vodio još su živjeli onako kako je On odredio u početku… Oni su obrađivali zemlju i uzgajali krupnu i sitnu stoku.” – Temelji sretnog doma, str. 181.

b. Zašto je zajednica s Bogom temeljni značajan dio odgoja? Job 22:21.

“Kad se ljudski um poveže s Božjim umom, ograničeni um s Beskonačnim, nemoguće je procijeniti djelovanje koje to vrši na tijelo, um i dušu. U takvom zajedništvu stječe se najviše znanje. To je Božja metoda razvoja.” – Djela apostola, str. 126.


Petak 26. travnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Umjesto njegovanja sebične ambicije, čemu nas uči pravi odgoj?

2. Kako danas možemo napustiti Egipat? Zašto je potrebno to učiniti?

3. Na koji način oponašamo svijet u metodama odgoja naše djece?

4. Zašto mnogi roditelji danas trebaju biti obučavani Božjim metodama odgoja? Što oni trebaju zaboraviti?

5. Gdje su se nalazile prve škole, i kako se danas možemo vratiti Božjem planu odgoja?

  • Hits: 1361