3. Izbavljenje iz Egipta

3. lekcija                    Subota, 20. travnja 2019.

Izbavljenje iz Egipta

“Vjerom napusti Egipat ne pobojavši se gnjeva kraljeva. Bijaše naime postojan kao da Nevidljivoga gleda.” – Hebrejima 11:27

„Hebreji su očekivali izbavljenje iz svojeg ropstva bez neke posebne patnje ili kušanja njihove vjere. Mnogi od njih bili su spremni napustiti Egipat, ali ne svi. Navike nekih postale su toliko slične navikama Egipćana da bi oni radije ostali s njima.…Mojsijev zadatak bio bi umnogome lakši da se mnogi od Hebreja nisu izopačili, ne želeći napustiti Egipat.“ – Spiritual Gifts 3, 196, 202.

 

Predlažemo da pročitate:   Patrijarsi i proroci, 248-254, 276-282.
Nedjelja 14. travnja

1. JOSIPOVO PROROČANSTVO

a. Što je Josip prije svoje smrti prorokovao o svojoj braći? Kakvu zakletvu je zatražio od njih? Postanak 50:25,26.

“Posljednja dva kralja koja su vladala na egipatskom prijestolju bili su tirani koji su žestoko zlostavljali Hebreje. Izraelski starješine pokušavali su osnažiti sve slabiju vjeru Izraelaca podsjećajući ih na obećanje koje je Bog dao Abrahamu, kao i na Josipove proročke riječi koje je izrekao neposredno prije svoje smrti, prorokujući njihovo oslobođenje iz Egipta.”– Povijest otkupljenja, str. 113.

b. Kako je ovo proročanstvo ispunjeno? Izlazak 13:18,19.

“Izraelci su prilikom izlaska iz Egipta ponijeli dragocjeno naslijeđe, Josipove kosti, koje su tako dugo čekale ispunjenje Božjeg obećanja, a koje su, tijekom mračnih dana ropstva, bile podsjetnik na njihovo oslobođenje.” – Patrijarsi i proroci, str. 281.

Ponedjeljak 15. travnja

2. BOŽJI NAČIN IZBAVLJENJA

a. Što se dogodilo kad je Mojsije pokušao u svojoj snazi izbaviti Izraelce iz Egipta? Izlazak 2:11-15. Zašto je Bog to dozvolio?

“Ubojstvom Egipćanina Mojsije je pao u istu zabludu koju su tako često činili njegovi očevi, u zabludu preuzimanja u vlastite ruke djela što ih je Bog obećao izvršiti. Božja volja nije bila da ratovanjem izbavi svoj narod, kao što je Mojsije mislio, već vlastitom moćnom silom tako da se slava može pripisati samo Njemu. Ipak, Bog je i ovaj preuranjeni postupak iskoristio da ostvari svoj cilj. Mojsije nije bio spreman za svoje veliko djelo. On je tek morao naučiti istu pouku vjere koju su Abraham i Jakov naučili, da se za ispunjenje Božjih obećanja ne oslanja na ljudsku snagu ili mudrost, već na Njegovu silu.” – Patrijarsi i proroci, str. 247.

b. Kada se Mojsije s Aronom vratio u Egipat, oni su prvo okupili izraelske starješine da im obznane Božji plan za izbavljenje Izraela iz Egipta. Kakva je bila reakcija starješina? Izlazak 4:29-31.

c. Nakon što je njihov teret otežan, kakav je sada bio stav djece Izraela koji još nisu vidjeli znake izbavljenja? Izlazak 5:19-216:9. Zašto je Bog kasnio s njihovim izbavljenjem?

“Hebreji su očekivali da će slobodu steći bez nekog naročitog ispita vjere ili bez stvarne patnje i teškoća. Ipak, oni još nisu bili spremni za izbavljenje. Oni su imali malo vjere u Boga i nisu bili voljni strpljivo izdržati svoje muke dok On ne bude smatrao prikladnim osloboditi ih. Mnogi su bili zadovoljniji ostankom u ropstvu nego da se suoče s teškoćama koje prate selidbu u stranu zemlju, a navike nekih su postale toliko slične navikama Egipćana da su oni željeli ostati u Egiptu. Zbog toga ih Gospod nije oslobodio prvom manifestacijom svoje sile pred faraonom. On je tako upravljao događajima da su oni razotkrili tiranski duh egipatskog kralja, a i On se otkrio svom narodu. Promatrajući Njegovu pravednost, silu i ljubav oni će odlučno napustiti Egipat i predati se Njemu u službu.”– Patrijarsi i proroci, str. 260.


Utorak 16. travnja

3. USPOMENA NA OSLOBOĐENJE

a. Koji je bio značaj Pashe? Izlazak 12:21-27.

“Praznovanje Pashe počelo je s nastankom hebrejskog naroda. Posljednje noći njihovog ropstva u Egiptu, kad je izgledalo da nema nikakvog znaka oslobođenja, Bog im je naredio da se pripreme za brzo oslobođenje. On je opomenuo faraona o konačnom sudu nad Egipćanima, i dao je upute Hebrejima da svoje obitelji skupe u svojim domovima. Nakon što su poškropili dovratnike krvlju zaklanog janjeta, trebali su pojesti to janje, pečeno, s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. “A ovako ga blagujte”, rekao je On, “opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je Pasha Gospodnja.” (Izlazak 12:11) U ponoć su ubijeni svi prvenci Egipćana. Tada je kralj poslao poruku Izraelu: “Ustajte i odlazite od mojeg naroda... Idite! Odajte štovanje Gospodu, kako ste tražili.” (Izlazak 12:31) Otkako su Hebreji izašli iz Egipta kao neovisan narod, Gospodin je naredio da se Pasha praznuje svake godine. “Kad vas vaša djeca upitaju”, kazao je On, “Što vam taj obred označuje? odgovorite im: Ovo je pashalna žrtva u čast Jahvi koji je prolazio mimo kuće Izraelaca kad je usmrćivao Egipćane, a naše kuće pošteđivao.” Tako se iz naraštaja u naraštaj trebala ponavljati povijest o ovom veličanstvenom izbavljenju.”– Želja vjekova, str. 76.

b. Na što ih je Pasha trebala podsjećati? Izlazak 13:3,9,10.

“Bog mu je izbavljenjem iz Egipta pokušao otkriti svoju silu i milost kako bi ga naveo da ga ljubi i vjeruje mu. On ga je preveo preko Crvenog mora, gdje je, zbog Egipćana koji su ga progonili, bijeg izgledao nemoguć, da bi razumio svoju bespomoćnost i potrebu za božanskom pomoći, a onda mu je donio izbavljenje. Tako su Izraelci bili ispunjeni ljubavlju i zahvalnošću prema Bogu i povjerenjem da će im njegova sila pomagati. On ih je vezao za sebe kao njihov Izbavitelj iz tjelesnog ropstva.”– Patrijarsi i proroci, str. 371.

“Božja je namjera bila da ovi dokazi Njegove moći ojačaju vjeru Njegovog naroda i da njihovi potomci vjerno obožavaju samo Njega koji je za njih učinio takva milosrdna čuda.”– Povijest otkupljenja, str. 115.


Srijeda 17. travnja

4. ISUS, NAŠA PASHA

a. Što je privuklo Isusovu pažnju kada je kao dvanaestogodišnjak posjetio hram? Luka 2:41,42,46,47. Što je On tada shvatio?

“Po prvi put dijete Isus promatralo je Hram. Vidio je svećenike odjevene u bijele haljine kako obavljaju svoju svečanu službu. Gledao je žrtvu koja je krvarila kako leži na žrtvenom oltaru. On se nagnuo u molitvi s drugim poklonicima, dok se oblak tamjana dizao pred Bogom. Bio je svjedok dojmljivog obreda pashalne službe. Iz dana u dan sve je jasnije sagledavao njihovo značenje. Svaki čin kao da je bio povezan s Njegovim životom. U Njemu su se budili novi pogledi. Tih i utonuo u misli, izgledao je kao da proučava neki veliki problem. Tajna Njegovog poslanja otkrivala se Spasitelju.”– Želja vjekova, str. 78.

b. Kako je Isusova žrtva povezana s Pashom? 1. Korinćanima 5:7Izaija 53:7Ivan 1:29.

„Pasha je podsjećala na izbavljenje djece Izraelove u prošlosti, a također je bila i simbolična, ukazujući na Krista, Janje Božje, zaklano za iskupljenje palog čovjeka. Krv prskana na dovratnike predstavljala je Kristovu krv očišćenja, a također i stalnu ovisnost grješnog čovjeka o zaslugama te krvi za sigurnost od sile Sotone, i za konačno iskupljenje... Ona je bila i komemorativan i simboličan praznik. Tip je našao ispunjenje u antitipu kad je Krist, Božje Janje bez mane, umro na križu.“ – The Spirit of Prophecy 1, str. 201.

“Četrnaestog dana u mjesecu, uvečer, svetkovana je Pasha, a njeni dojmljivi obredi su obilježavali izbavljenje iz egipatskog ropstva i upućivali na žrtvu koja ih je trebala osloboditi iz ropstva grijeha. Kad je Spasitelj predao svoj život na Golgoti, Pasha je izgubila svoj značaj, a uspostavljen je obred Svete večere kao sjećanje na isti događaj čija je Pasha bila predslika.”– Patrijarsi i proroci, str. 539.

„Mojsije je bio predslika Krista, koji će doći da slomi vlast grijeha nad ljudskim rodom i da izbavi one koji su bili robovi njegove sile.“ – The Signs of the Times, 6. studenog 1884.


Četvrtak 18. travnja

5. ZNAK NAŠEG IZBAVLJENJA DANAS

a. Na što je subota podsjećala djecu Izraelovu? Pnz 5:15.

b. Na koji način je subota također znak oslobođenja od grijeha? Izlazak 31:13Ezekiel 20:12.

„Kao što je subota bila znak po kojem su se Izraelci raspoznavali kada su izašli iz Egipta da bi ušli u zemaljski Kanaan, tako je ona i danas znak po kojem se raspoznaju pripadnici Božjeg naroda kao oni koji su izašli iz ovog svijeta da bi ušli u nebeski počinak. Subota je znak srodstva koje postoji između Boga i pripadnika Njegovog naroda, znak da oni poštuju i drže Njegov zakon. Ona predstavlja znak razlikovanja između Njegovih odanih podanika i onih koji prestupaju Njegov zakon...“

„Subota koja je stanovnicima svijeta dana kao znak Svemogućega u svojstvu Tvorca, isto je tako Njegov znak i u svojstvu Onoga koji posvećuje. Sila kojom je stvorio sve što postoji ista je sila kojom On obraćenu dušu ponovo stvara i preobražava u svoje vlastito obličje. Subota je znak posvećenosti za one koji je drže svetom. Prava posvećenost je harmonija s Bogom, poistovjećivanje s Njim u karakteru. To se dobiva prihvaćanjem onih načela koja predstavljaju prijepis Njegovog karaktera. Subota je stoga i znak poslušnosti. Onaj tko se cijelim srcem pokorava četvrtoj Božjoj zapovijedi – pokoravat će se Njegovom zakonu u cijelosti. On se posvećuje potpunom poslušnošću. “– 6. Svjedočanstvo, str. 322, 323.


Petak 19. travnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Kakvu nadu je Josip dao Izraelcima u pogledu njihovog budućeg izbavljenja iz Egipta?

2. Na koji način je Mojsije pokazao nedostatak vjere u Božji plan za izbavljenje Izraela? Kako i mi možemo učiniti isto?

3. Zašto je služba u znak sjećanja na izbavljenje iz Egipta nazvana Pashom?

4. Koji budući događaj je Pasha simbolizirala? Kakvo će izbavljenje biti zadobiveno?

5. Kakvo izbavljenje simbolizira subota? Na koji način?

  • Hits: 1283