2. Izbavljenje od grijeha

2. lekcija               Subota, 13. travnja 2019.

Izbavljenje od grijeha

“A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu!” – 1. Korinćanima 15:57

„Riječ koja otkriva krivicu ima i snagu koja djeluje na ljudsko srce, koja ga čisti i čuva.“ – Svjedočanstvo za propovjednike, 60.

 

Predlažemo da pročitate:   Put Kristu, 20-32.
Nedjelja 7. travnja

1. UTJECAJ GRIJEHA

a. Što je grijeh i što je njegova izravna posljedica? 1. Ivanova 3:4Jakov 1:15.

“Da se nije pojavio grijeh, između neba i zemlje ne bi bilo nesuglasja. Neposlušnost prema Božjem zakonu navukla je svu bijedu koja je snašla Njegova stvorenja.” – Biblijsko posvećenje, str. 75.

“Svakog stanovnika zemlje koji krši Božji zakon i nastavlja živjeti u prijestupu, neizbježno čeka smrt.” – Komentari biblijskih tekstova, tom 6. str. 1116.

b. Kojeg velikog načela zakona nam nedostaje kad griješimo? 1. Ivanova 4:7,8.

„Pokajanje nam je potrebno zbog nedostatka ljubavi prema Bogu. Ne volimo Ga cijelim srcem, cijelom dušom, nepodijeljenim osjećajima; ne poštujemo drugu zapovijed: 'Ljubi bližnjeg svojega kao samoga sebe.'“ – The Present Truth, 26. siječnja 1893.

“Gospod više gleda s koliko smo ljubavi radili, nego koliko smo napravili. Ljubav je nebeska osobina. Takva ljubav ne može proizlaziti iz neobnovljenog srca. Biljka nebeskog porijekla može bujati i napredovati samo tamo gdje vrhovnu vlast ima Krist. Gdje zaista postoji ljubav, tu se i sila istine osjeća u svakodnevnom životu. Ljubav čini samo dobro i ništa drugo. Oni koji imaju ljubav u svom srcu donose plodove u svjetlosti, i na kraju će naslijediti vječni život.” – Komentari biblijskih tekstova, tom 7. str. 952.

Ponedjeljak 8. travnja

2. U ROPSTVU GRIJEHA

a. Koju strašnu moć grijeh danas ima nad ljudskim rodom? Izreke 5:22Rimljanima 7:14-23.

“Čak i samo jedna mana u karakteru, samo jedna grješna želja, ako se uporno gaji, na kraju će poništiti sav utjecaj evanđelja. Svako popuštanje grijehu pojačava odbojnost duše prema Bogu.” – Put Kristu, str. 36.

b. Iz kojeg ropstva nas Krist želi izbaviti i u kakvu slobodu smo pozvani? Rimljanima 8:21; 2. Petrova 2:19. Kako Krist to čini? Ivan 8:31,32.

„(Sotona) zarobljava ljude, primoravajući ih da čine njegovu volju; on ih drži u najtežem ropstvu, kako bi ispunio svoje namjere. Gospod je dao svog jedinorodnog i ljubljenog Sina za čovjeka, kako bi raskinuo ovo ropstvo. Kristovom silom svi zarobljenici Sotone mogu postati slobodni.“ – The Signs of the Times, 5. siječnja 1891.

„Istina nikada ne vodi dušu u ropstvo, već to čini okretanje od istine ka zabludi. Čovjek koji je u bliskoj zajednici s Kristom slobodan je od svakog ropstva grijehu.“ – The Signs of the Times, 22. kolovoza 1900.

c. Koji poziv Krist upućuje svima nama? Hebrejima 3:7,8; Jošua 24:15.

„U velikoj borbi između dobra i zla, svatko od nas mora izabrati na kojoj će strani stajati, a naš život i karakter svjedočit će o tome tko je naš gospodar. Ako odbijemo biti poslušni Božjem zakonu, mi ćemo se sjediniti sa Sotonom i u našem srcu i životu neće postojati ljubav i poštovanje prema Bogu.“ – The Signs of the Times, 5. siječnja 1891.

“Krist je spreman osloboditi nas od grijeha, ali nas na to ne prisiljava; i ako je stalnim prestupanjem naša volja potpuno podčinjena zlu i mi se ne želimo osloboditi, ako ne želimo prihvatiti njegovu milost, što bi On još mogao učiniti? Mi smo sami sebe upropastili svojim namjernim odbacivanjem Njegove ljubavi.” – Put Kristu, str. 36.


Utorak 9. travnja

3. IZBAVLJENJE ZA CIJELI LJUDSKI ROD

a. Kako znamo da Bog želi svakoga izbaviti od grijeha? 1. Timoteju 2:3,4; Ivan 1:12.

„(Krist) nije došao spasiti ljude u grijehu, već od grijeha. Svi koji osjećaju potrebu za Spasiteljem i koji dođu Njemu vjerujući u Njegovu silu, zadobit će pobjedu nad grijehom. 'A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božji.'“ – The Signs of the Times, 24. veljače 1898.

b. Kako je Bog omogućio izbavljenje cijelom čovječanstvu? 1. Ivanova 4:14Ivan 3:16. Kad je On osigurao ovo izbavljenje? Hebrejima 2:14,15; Rimljanima 5:8.

“Spasiteljevim posljednjim uzvikom: 'Svršeno je!', Sotoni je odzvonilo posmrtno zvono. Tada je odlučena velika borba koja je tako dugo trajala i osigurano konačno uklanjanje zla. Božji Sin prošao je kroz vrata groba 'da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla.' (Hebrejima 2:14).” – Velika borba, str. 503

„Krist nije umro kako bi grijeh mogao postati pravednost, a prijestup zakona vrlina. On je umro kako bi grijeh mogao biti prepoznat kao izuzetno sraman i odvratan, kao što i jest. Svojom smrću On je postao vlasnik ključeva pakla i smrti. Sotona više nije mogao vladati bez suparnika i biti poštovan kao božanstvo. Njemu u čast podizani su hramovi, ljudske žrtve prinošene su na njegovim oltarima. Međutim, krvlju Sina Božjeg potpisani su dokumenti za oslobođenje ljudskog roda. Otvoren je put da se poruka nade i milosti odnese u sve krajeve svijeta.“ – Youth Instructor, 28. lipnja 1900.

c. Imajući u vidu izbavljenje koje nam je Bog omogućio, koju vijest trebamo prenijeti svijetu? 2. Korinćanima 5:18-21.

„Kao što je Bog učinio Krista svojim vjesnikom, tako je i Krist svima onima koji Ga priznaju kao svog Iskupitelja ostavio zadatak prikazati Ga svijetu u milosti, opraštanju i pomilovanju.“ – Manuscript Releases 16, str. 193.


Srijeda 10. travnja

4. IZBAVLJENJE OD KRIVICE GRIJEHA

a. Gdje jedino možemo naći izbavljenje od krivice grijeha? Ivan 1:29.

„Krist preuzima krivicu za grijeh od grješnika izlažući sebe osudi Zakonodavca. On je došao na ovaj svijet da bi u ljudskoj prirodi živio po zakonu, da bi se sotonska tvrdnja da ljudska bića ne mogu držati Božji zakon mogla pokazati kao lažna.“ – The Signs of the Times, 7. travnja 1898.

b. Tko je umjesto nas nosio krivicu grijeha i na koji način? Izaija 53:4-6,12.

“(Mi) se može izbaviti od krivice grijeha, osude zakona i kazne za prijestup samo kroz silu Kristove patnje, smrti i uskrsnuća.” – Odabrane poruke 1, str. 389.

„Krivica svih grijeha pritiskivala je svom težinom božansku dušu Otkupitelja svijeta. Zle misli, zle riječi, zla djela svakog sina i svake kćeri Adamove pozivale su na odmazdu protiv Njega, jer je On postao čovjekov Zamjenik. Iako krivica za grijeh nije bila Njegova, Njegov duh je bio rastrgan i mučen prijestupima ljudi; Onaj koji nije poznavao grijeha postao je grijeh nas radi, da bismo mi mogli biti pravedni pred Bogom preko Njega.“ – Božja zadivljujuća milost, str. 172.

„Krivica grijeha koja je navukla Očev gnjev na Njega, čovjekovog Zamjenika, slomila je srce Sina Božjeg.“ – The Present Truth, 4. veljače 1886.

c. U kojoj mjeri Bog čisti dušu od grijeha? 1. Ivanova 1:9Psalam 103:12.

„Dok shvaćamo i uviđamo krivicu grijeha, trebamo cijeniti Božju milost ponuđenu u očišćenju. Gospod je obećao da će, ako se pokajemo, zahvaljujući žrtvi pomirenja sigurno očistiti naše bezakonje. Sada, dok se Krist zalaže za nas, dok Otac prihvaća zasluge žrtve pomirenja, tražimo, i dobit ćemo. Neka svi priznaju svoje grijehe, i neka ih puste da pred njima idu na sud, kako bi Krista radi mogli biti oprošteni, i da bi pokraj njihovog imena stajalo pomilovanje.“ – Manuscript Releases 3, str. 197, 198.


Četvrtak 11. travnja

5. IZBAVLJENJE OD SILE GRIJEHA

a. Koji obilan poduhvat je poduzet kako bi bili izbavljeni od sile grijeha? Rimljanima 5:20 (posljednji dio); Juda 24,25.

„Bog ima obilje milosti i sile i čeka da ih zatražimo. Međutim, razlog zašto nismo svjesni te svoje velike potrebe jest u tome što gledamo sebe, a ne Isusa. Mi ne uzdižemo Isusa niti se potpuno oslanjamo na Njegove zasluge.

Osigurana nam je obilna milost tako da se svaka vjerna duša može sačuvati od grijeha jer nam je cijelo Nebo, sa svim svojim neograničenim riznicama, stavljeno na raspolaganje. ... Sami po sebi mi smo grješnici, ali u Kristu postajemo pravednici, pošto nas je opravdao pripisujući nam Kristovu pravednost… Krist djeluje protiv sile grijeha, i tamo gdje je obilovao grijeh, milost još više obiluje.“ – Božja zadivljujuća milost, str. 181.

b. Što možemo naučiti iz stava carinika koji se molio u hramu? Luka 18:13,14. Što Bog može učiniti za one koji imaju takav stav? Galaćanima 2:16,17.

„Jadni carinik smatrao je sebe veoma pokvarenim čovjekom, a i drugi su ga gledali istim očima; ali on je osjetio svoju potrebu, i sa svojim teretom krivice i srama došao pred Boga, tražeći njegovu milost. On je otvorio svoje srce milostivom utjecaju Božjega Duha da ga oslobodi sile grijeha. Farizejeva hvalisava, samodopadna molitva pokazivala je da je njegovo srce zatvoreno utjecaju Svetoga Duha. Udaljivši se od Boga, nije ni osjećao svoju pokvarenost koja je bila u potpunoj suprotnosti sa savršenstvom božanske svetosti. Nije osjećao nikakve potrebe, i nije ništa ni primio.“ – Put Kristu, str. 33.

“Carinik koji se molio u hramu dobar je primjer iskrenog i odanog vjernika.” – Moj život danas, str. 19.


Petak 12. travnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Kako znamo da tamo gdje postoji grijeh, nema ljubavi?

2. Što dušu dovodi u ropstvo grijehu?

3. Kome Isus daje pobjedu nad grijehom?

4. Kako nas je Isus izbavio od krivice grijeha?

5. Kako nas Duh Božji može osloboditi od sile grijeha?

  • Hits: 1379