old-2411610a.jpg

Naše vjerovanje

Sveto pismo

Sveto pismo (Starog i Novog zavjeta) sadrži objavu Božje volje čovjeku i jedino je nepogrješivo pravilo vjere i prakse. Ono je autoritet koji nas uči, ispravlja i pokazuje razliku između istine i zablude.

Isus Krist

Isus Krist, Božji Sin, jedno s Ocem. On je posrednik između Boga i ljudi. Jedino vjerom u Njegove zasluge grješnik može biti očišćen od grijeha.

Drugi Kristov dolazak

Drugi Kristov dolazak, završni događaj u spasenju čovjeka, potvrdio i najavio sam Isus riječima "opet ću doći i uzeti vas k sebi ". Vidljiv za sve ljude, Krist će o svom dolasku "svakomu dati prema njegovim djelima". Kroz stoljeća blažena nada kršćana, približila se svome ispunjenju. Iako dan Drugog dolaska nitko ne može odrediti temeljitim proučavanjem Biblijskih proročanstva jasno se uočava "da je blizu kod vrata". Adventisti ozbiljno shvaćaju dužnost da ovu značajnu vijest objave svima ljudima.

Deset Božjih zapovjedi

Svih Deset Božjih zapovjedi i danas su važeće, a među njima i četvrta koja određuje subotu za tjedni blagdan.

Subota

Subota, koju je, prema Bibliji, sam Bog prilikom stvaranja blagoslovio i posvetio uspostavljena je radi čovjeka.

Rasterećen od briga i poslova koji nemaju religiozni ili humanitarni karakter u ozračju praznika subota čovjeku pruža redoviti tjedni susret sa Bogom i bližnjima. Po primjeru Krista i apostola adventisti se subotom redovito okupljaju na bogoslužja.

Prema biblijskom načelu subotnji blagdan traje od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu. U Bibliji nema pouzdanih dokaza da je Bog ikada prenio svetost sa sedmog dana na bilo koji drugi dan u tjednu pa svaku promjenu kojom se mijenja tjedni dan odmora adventisti drže neovlaštenom.

Smrt

Smrt je potpuni prestanak života. "Mrtvi ne znaju ništa" jasno uči Biblija i tek će po uskrsnuću biti nagrađeni "koji su činili dobro" vječnim životom a "koji su činili zlo" vječnom propašću. Čovjeka po smrti ne nadživljuje neka nematerijalna supstanca, zasebna od tijela, u kojoj bi njegova svijest bila očuvana.

Brak

Brak, Božanskim autoritetom uspostavljen u raju, predviđa da ljudi i žene povezani svetošću bračne zajednice zasnivaju i podižu obitelji. Bračnim zavjetom dva ljudska bića povezana su neraskidivim vezama za cijeli život. Razvod nije u skladu sa Božjom voljom.

Prirodan i zdrav način života

Prirodan i zdrav način života potreba je svakog pojedinca. Odgovoran pristup tom cilju je umjerenost (razboritost) u svim životnim aktivnostima a posebno u prehrani. Uzdržavanje od štetnih navika, svih oblika ovisnosti te vegetarijanstvo odgovara apostolskom savjetu "bilo da jedete , bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju".

Krštenje

Krštenje odraslih i zrelih osoba uronjavanjem javni je čin, simbol umiranja grešnom načinu života i uskrsnuće sa Kristom u novi život a po djelovanju Svetog Duha.

  • Hits: 4345