12. Izbavljenje od uništenja

12. lekcija     Subota, 22. lipnja 2019.

Izbavljenje od uništenja

“Jer me zavoli, ja ću ga i izbaviti; uzvisit ću ga, jer poznaje ime moje.” – Psalam 91:14

“Bog će ukloniti bezbožnike sa zemlje, ali pravednici će biti sačuvani u ovom metežu kao što je Noa bio sačuvan u korablji. Bog će biti njihovo utočište i oni će se skloniti pod njegova krila.” – Patrijarsi i proroci, str. 110.

 

Predlažemo da pročitate:   Velika borba, str. 542-560.
Nedjelja 16. lipnja

1. ZEMLJA UZDIŠE

a. Kakvo je stanje cijele zemlje, kao posljedica grijeha? Rimljanima 8:22.

“Čovjekov grijeh je donio neizbježne posljedice – raspadanje, deformaciju i smrt. Danas je cijeli svijet prožet klicama zaraze i raspadanja i pogođen smrtnom bolešću. Sve na zemlji uzdiše pod teretom stalnih prijestupa njenih stanovnika.” – Komentari biblijskih tekstova, tom 1. str. 1085.

„Prokletstvo pritišće ne samo zemlju i čovjeka, nego i životinje i ribe u moru, i budući da je prijestup postao gotovo sveopći, bit će dopušteno da i prokletstvo postane tako rasprostranjeno i tako duboko kao i sam prijestup.“ – Komentari biblijskih tekstova, str. 18.

“Dok „sva stvorenja zajedno uzdišu i trpe“ (Rimljanima 8:26,22), srce beskonačnog Oca suosjeća u boli. Naš svijet je velika kuća jada, prizor takve bijede da se ne usuđujemo ni svojim mislima dopustiti da se njome bave. Da smo shvatili kolika je, teret bi bio previše strašan, ali Bog sve to osjeća. Da bi uništio grijeh i njegove posljedice, On je žrtvovao svojeg Najdražega i nama dao moć da u suradnji s njim, tom prizoru bijede učinimo kraj. ,,l propovjedit će se ovo evanđelje o kraljevstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima. I tada će doći posljedak. (Mat.24:14)” – Odgoj, str. 263.

Ponedjeljak 17. lipnja

2. PLANIRANA OBNOVA

a. Koji je Božji plan u pogledu ove zemlje? Otkrivenje 21:5Izaija 65:17.

“Zemlja, obećana krotkima, neće biti slična ovoj, zamračenoj sjenom smrti i prokletstva... I neće više biti nikakva prokletstva, i prijestolje Božje i Jaganjčevo bit će u gradu; i sluge će mu njegove služiti. (Otkrivenje 22:3).

Tamo nema razočaranja, nema boli, nema grijeha, nema nikoga tko će reći da je bolestan. Nema pogrebnih povorki, nema plača, nema smrti, nema rastanaka, nema slomljenih srca. Tamo je Isus, tamo je mir. “Neće više gladovat i žeđati, neće ih mučiti žega ni sunce, jer vodit će ih onaj koji im se smiluje, dovest će ih k izvorima vode”. (Izaija 49:10).” – Misli s Gore blagoslova, str. 17.

b. Kako trebamo odgovoriti na Božje planove za budućnost? Što je rečeno o onima koji tamo prebivaju? 2. Petrova 3:13.

“Uskoro će nastati novo nebo i nova Zemlja gdje prebiva pravednost. Gospodin mi je pokazao da će naše tjelesne, umne i moralne snage pod vodstvom Duha Svetoga biti poučene za obavljanje djela u punoj čistoći i dobroti, bez ijedne niti Sotoninog učenja koja bi pokvarila istinu koju nam je Krist dao. Sposobnosti i snage posvećene u pravednosti bit će upotrijebljene, osnažene i pripremljene za poslove koje dodjeljuje Nebo.” – Podignimo pogled, str. 97.

„Razmišljamo li, kao narod dovoljno o ovoj opomeni? Ako ne, obratimo pažnju na nju, ako se prema njoj postavimo ravnodušno, ako dozvolimo da našu pažnju privuku ovozemaljske, prolazne stvari i ako izgubimo pojam o neophodnosti molitve, naći ćemo se među onima koji nisu dostojni da pobjegnu. Naša prva misao treba biti Kristova pravednost. Naš glavni interes treba biti Božje djelo.“ – The Signs of the Times, 5. prosinca 1895.

c. Koji će još blagoslov Bog izliti na vjerne? Izaija 65:21,22,25.


Utorak 18. lipnja

3. UNIŠTENJE STAROGA

a. Prije nego što Bog sve stvori novo, što se prvo mora dogoditi sa starim? 2. Petrova 3:10Izaija 51:6.

b. Kojim sredstvom će se Bog koristiti da uništi svijet? 2. Petrova 3:6,7. Tko će stradati u ovom uništenju? Luka 3:17.

“Stopala grješnika nikada neće obeščastiti obnovljenu Zemlju. S Neba će od Boga sići vatra i uništit će ih — izgorjet će korijen i grane. Sotona je korijen, a njegova djeca su grane.

Ista ona vatra koja je sišla od Boga i progutala nepokajane, ujedno je očistila i cijelu Zemlju. Odlomljeno, raskomadano stijenje istopilo se na visokoj temperaturi i raspalo, atmosfera također, a sav strn je izgorio. Tada se pred nama pojavila naša baština, slavna i prelijepa i mi smo naslijedili cijelu iznova stvorenu Zemlju.” – Maranatha, str. 351.

c. Kako ovo saznanje o Božjim planovima za uništenje treba utjecati na naš svakodnevni život? 2. Petrova 3:11,12,14.

„Na svakom koraku nalaze se privlačnosti koje odvraćaju um od razmišljanja o dolasku našeg Gospoda i Spasitelja; ali je neophodno uvijek imati na umu da je 'blizu veliki dan Gospodnji, blizu je i ide vrlo brzo.' Nebeski Bog dao nam je mnoštvo opomena, poziva i uputa, kako bismo bili spremni čvrsto stajati u vrijeme strašnih uništenja. Mi nismo ostavljeni u tami. Oni koji razmišljaju i djeluju u skladu s uputama koja nam je dao Bog očistit će se od svake nečistoće tijela i duha. Oni će imati na umu zapovijed – 'postarajte se', i težit će da budu sveti u svim svojim razgovorima i u životu...

„Približavamo se vremenu kad će nebesa s hukom proći, a elementi će se od vatre raspasti. Moramo požuriti i očistiti se od svake nečistoće, a svoju službu i poziv utvrditi. Mi želimo novo nebo i novu zemlju, gdje će pravednost nastavati kroz cijelu vječnost.“ – The Signs of the Times, 10. veljače 1888.


Srijeda 19. lipnja

4. ULAZAK U BOŽJI GRAD

a. Kako će pravednici biti zaštićeni u vrijeme kad Bog počne izlijevati svoje kazne na zemlju? Psalam 27:591:4Izaija 26:20.

„Teška vremena su pred nama; Božji sudovi dolaze na naš svijet. Narodi na zemlji će zadrhtati. Bit će nevolja i teškoća na sve strane; ljudska srca će zastajati od straha. A što ćemo mi raditi tog dana? Iako će se zemlja tresti kao pijan čovjek, i biti uklonjena sa svog mjesta kao koliba, ako se budemo pouzdali u Boga, On će nas izbaviti.“ – Sinovi i kćeri Božje, str. 352.

“Božje oko, gledajući unaprijed kroz vjekove, zaustavilo se na krizi u kojoj će se naći Njegov narod kad se protiv njega podignu svjetovne sile. Poput prognanika i zarobljenika, bojat će se da ne umru od gladi ili nasilja. No Sveti, koji je pred Izraelcima razdvojio Crveno more, očitovat će svoju moćnu silu i osloboditi ih iz zarobljeništva. “Moji će biti, moja stečevina – govori Gospod nad Vojskama. U dan koji spremam bit ću im milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi.” (Malahija 3:17).” – Velika borba, str. 634

„Prije no što se Sin čovječji pojavi na oblacima nebeskim, sve u prirodi će izaći iz svog normalnog kolosijeka. Munje s neba ujedinjene s vatrom koja će izbijati iz zemlje, učiniti će da će planine gorjeti kao užarene peći, izbacujući iz svojih vrhova more lave koja će zatrpati čitava naselja i gradove u dolinama. Rastopljene mase, tako izbačene lave, kad dođu u kontakt s vodom aktivirati će elemente skrivene u zemljinoj utrobi i učiniti će da voda u moru i oceanima uzavri kao u loncu, izbacujući stijene i kamenje na zemlju. Doći će do strašnih potresa i masovnog uništavanja ljudskih života. Ali kao što je vrijeme sveopćeg potopa Noa bio zaštićen u korablji koju je Bog pripremio za njega, tako će i u tim danima uništenja i propasti Bog biti utočište svom voljenom narodu. 'Jer Gospod je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje. Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu... U sjenici svojoj on me zaklanja u dan kobni; skriva me u skrovištu Šatora svoga, na hridinu on me uzdiže' (Psalam 91:91027:5).” – Komentari biblijskih tekstova, tom 7. str. 946.

b. Koje Božje osobine nam mogu dati sigurnost za to vrijeme? 1. Timoteju 1:17.

c. Kako znamo da će Bog uvijek biti spreman pomoći svojim sljedbenicima? Psalam 121:4-8.


Četvrtak 20. lipnja

5. NAŠE UTOČIŠTE DANAS

a. Koja obećanja pokazuju da nam je Bog i danas utočište? Ponovljeni zakon 33:27Psalam 9:9.

„U Psalmima David govori o Bogu kao o svom utočištu, tvrdom gradu, zaklonu u koji možemo uteći i biti spašeni. Kako je draga ta misao da je Bog naše utočište i da će On biti naš pomoćnik u svako doba i na svakom mjestu, da je u svakoj teškoj prilici Bog s nama. On kaže da će nam poslati svoje anđele kako bi nas čuvali na svim našim putovima.“ – Sermons and Talks 2, 58, 59.

b. Kako možemo imati povjerenje u Boga? Psalam 62:7,8; 46:1-357:1.

“Nitko tko je predao svoju dušu Isusu ne smije klonuti duhom. Mi imamo svemoćnog Spasitelja.” – Podignimo pogled, str. 321.

„Istinska molitva aktivira duševne snage i utječe na život. Onaj tko na ovaj način izlijeva svoje potrebe pred Bogom osjeća ispraznost svega ostalog ispod neba...

Vaše molitve mogu se uzdizati s usrdnošću koja ne prihvaća odbijanje. To je vjera.“ – In Heavenly Places, str. 73.


Petak 21. lipnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Što je Bog učinio kako bi okončao bijedu grijeha na ovoj zemlji? Kako ja mogu ispuniti svoj dio?

2. Kakva će biti nova zemlja? Kakvi će biti njeni stanovnici?

3. Kakvu dvostruku svrhu ima vatra u pogledu ovog starog svijeta?

4. Što će se dogoditi s Božjim narodom u vrijeme kad sve u prirodi bude izbačeno iz svog kolosijeka?

5. U kojoj situaciji će Bog biti utočište i pomoć svom narodu?

  • Hits: 1423