11. Bog izbavlja svoj narod

11. lekcija             Subota, 15. lipnja 2019.

Bog izbavlja svoj narod

“Jer me zavoli, ja ću ga i izbaviti; uzvisit ću ga, jer poznaje ime moje. Zazvat će me, i ja ću ga uslišati; s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslavit’ ga.” – Psalam 91:14,15

„Ali podsjetimo se Božjeg postupanja s pripadnicima Njegovog naroda u prošlosti, kako ih je izbavljao od njihovih neprijatelja. Svoju moć u nastojanju da ih oslobodi, On je uvijek pokazivao u krajnjoj nevolji, kad je izgledalo da nema nikakve mogućnosti za spas od Sotoninih napada. Kad se ljudi nađu u nekoj nevolji to je za Boga prava prilika da im pritekne u pomoć.“ – 5. Svjedočanstvo, str. 714.

 

Predlažemo da pročitate:   Velika borba, 515-533.
Nedjelja 9. lipnja

1. IZBAVLJENJE POMOĆU NEVIDLJIVIH ORUĐA

a. Kada je Elizej bio okružen konjima i kolima sirijske vojske, njegov je sluga bio uznemiren. Što mu je Elizej tada rekao? 2. Kraljevima 6:16.

b. Za što se Elizej molio, i kako je Bog uslišio njegovu molitvu? 2. Kraljevima 6:17. Kako i mi možemo imati istu zaštitu u danima nevolje?

“Između Božjeg sluge i naoružanog neprijatelja bila je četa nebeskih anđela. Sišli su s moćnom silom, ne da uništavaju, ne da iznude poštovanje, već da se utabore oko Gospodnjih slabih i bespomoćnih vjernika i da im posluže.

Kad se pripadnici Božjeg naroda nađu u tjesnacu, kada naizgled nemaju izlaza, tad se moraju osloniti jedino na Gospodina.” – Proroci i kraljevi, str. 257.

„Mnogo se molite. Budite voljni odreći se svega što vas odvaja od Boga. Onda će vam u vrijeme nevolje On doći u pomoć i sakrit će vas pod sjenkom svojih krila.“ – Historical Sketches, str. 234.

Ponedjeljak 10. lipnja

2. IZBAVLJENJE KROZ POSLUŠNOST

a. Kroz kakav su test prošla Danijelova tri prijatelja? Daniel 3:4-6. Kakav je bio njihov odgovor? Daniel 3:12.

b. Kada su dovedeni pred cara i dobili drugu priliku, kakav su odgovor dala ova tri mladića? Daniel 3:16-18.

“Savjest, u kontekstu onoga što je Božje i sveto, sveto je blago i u nju se ne može miješati nijedno ljudsko biće bez obzira na položaj ili ulogu. Nabukodonosor je Židovima ponudio drugu priliku, a kad su ju oni odbili, njega je obuzeo nevjerojatan gnjev pa je zapovjedio da se “peć ognjena i užarena” ugrije sedam puta jače nego što je bilo uobičajeno. Zarobljenicima je rekao da će ih baciti u tu peć. Na to je došao odgovor pun vjere i pouzdanja u Boga: Naš Bog kome mi služimo može nas izbaviti; a ako i ne bi, ostat ćemo vjerni Bogu koji je nama vjeran.”– Um, karakter i osobnost 1, str. 327.

c. Kako ih je Bog izbavio? Daniel 3:19-27. Što je car priznao? Daniel 3:29(drugi dio).

„Mi trebamo sada odlučiti, kao nekada Daniel i njegovi prijatelji u Babilonu, da ćemo ostati vjerni načelima, bez obzira što se dogodilo. Ni užarena peć, sedam puta vrelija nego obično, nije pokolebala ove vjerne Božje sluge da se odreknu vjernosti istini. Ostali su čvrsti u vrijeme najveće nevolje i iskušenja i bačeni u peć, ali ih Bog nije napustio. Oblik nekog četvrtog bića vidio se kako hodi posred peći plamene i užarene; a kad su izašli van, na njihovoj se odjeći nije osjetio čak ni miris dima.“ – Life Sketches, str. 329, 330.

“Budete li radi Krista trebali proći kroz ognjenu peć, Isus će biti uz vas. “Kad preko vode prelaziš, s tobom sam, ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće.” (Izaija 43:2)“ – Naše visoko zvanje, str. 358.


Utorak 11. lipnja

3. IZBAVLJENJE KROZ POSREDOVANJE

a. Kako je Sotona utjecao na perzijskog kralja da izda dekret protiv Božjeg naroda? Estera 3:12,13.

“Haman je gajio ogorčenu mržnju prema Mordokaju, Hebreju. Mordokaj nije Hamanu učinio nikakvo zlo, već mu je jednostavno odbio ukazati štovanje ravno obožavanju. “ I učini se premalo u očima njegovim da digne ruku samo na Mordokaja pošto mu kazaše za Mordokajev puk; stoga je Haman tražio prigodu da uništi sve Židove, Mordokajev puk, koji bijahu po svom kraljevstvu Ahasverovu.” (Estera 3:6).

Prevaren Hamanovim lažnim izjavama, Kserkso se dao nagovoriti da izda proglas o pokolju svih Hebreja “razasutih među svim narodima” medo-perzijskoga kraljevstva. Bio je određen poseban dan kad će Hebreji biti pobijeni, a njihova imovina oduzeta… Sam Sotona, prikriveni začetnik cijeloga plana, pokušavao je očistiti Zemlju od onih koji su čuvali spoznaju o pravom Bogu.” – Proroci i kraljevi, str. 600, 601.

b. Što je poduzela Estera kao odgovor na izdani dekret? Estera 4:15-17.

“Posredstvom kraljice Estere, Gospod je izvršio silno izbavljenje za svoj narod. U trenutku kad je izgledalo da nema te sile koja bi ih mogla spasiti, Estera i njene djevojke su postom, molitvom i brzom akcijom doprinijele ishodu koji je donio oslobođenje i spas čitavom njihovom narodu.” – Komentari biblijskih tekstova, tom 3. str. 1140.

c. Kako se Gospod umiješao i izbavio svoj narod? Estera 8:11-149:1,2.

„Bog je čudesno radio za svoj narod koji se pokajao. Car je izdao drugu zapovijed, koja im je dopuštala da se bore za svoj život. Tu zapovijed su glasnici na konjima brzo raznijeli u sve krajeve carstva...

“Anđeli, koji su “silni snagom”, dobili su zapovijed od Boga da zaštite Njegov narod dok “brani svoj život” (Estera 9:2,16). ” – Proroci i kraljevi, str. 602.


Srijeda 12. lipnja

4. IZBAVLJENJE NA KRAJU VREMENA

a. Kakva će velika proba snaći Božji narod neposredno prije drugog Kristovog dolaska? Otkrivenje 13:15-17.

“Najviše zemaljsko tijelo izdalo je proglas da se trebaju pokloniti Zvijeri i primiti njezin žig pod prijetnjom progonstva i smrti. Neka Bog sada pomogne svom narodu, jer što on može učiniti u takvom zastrašujućem sukobu bez Njegove pomoći!

Hrabrost, ustrajnost i savršeno povjerenje u Božju spasonosnu silu ne dolaze trenutačno. Ove nebeske vrline godinama se stječu iskustvom. Životom svetog nastojanja i čvrstim pristajanjem uz ono što je pravo, Božja djeca zapečaćuju svoju sudbinu. Izložena bezbrojnim kušnjama, ona znaju da se moraju čvrsto oduprijeti ili će biti svladana. Osjećaju da moraju obaviti velik posao i da svakog trenutka mogu biti pozvana da odlože svoju bojnu opremu; i ako završe svoj život s nedovršenim poslom, bit će to vječni gubitak.” – 5. Svjedočanstvo, str. 213.

b. Tko će se pokloniti ovom lažnom sustavu bogosluženja? Otkrivenje 13:8.

c. Kako možemo održati svoja imena zapisanim u knjizi života? Otkrivenje 3:5.

„Ako želimo biti pobjednici, trebamo ispitati svoje srce kako bismo bili sigurni da ne njegujemo ništa uvredljivo prema Bogu. Ako ipak njegujemo, ne možemo obući bijelu haljinu koja nam je obećana. Ako želimo stati pred Boga odjeveni u bijelu haljinu, koja predstavlja pravednost svetih, moramo sada raditi na pobjeđivanju sebe...

Čija imena neće biti izbrisana iz Knjige života? Samo imena onih koji su ljubili Boga svom snagom svoga bića, a svoje bližnje kao same sebe.“ – Lift Him Up, str. 326.

„Pozivam vas, u Kristovo ime, da priznate svoje grijehe i da popravite svoje puteve kako vaše ime ne bi bilo izbrisano iz Knjige života, već da bi bilo priznato pred Ocem i pred Njegovim anđelima. Isus se poziva na svoju krv pred Ocem i sada, dok se milost još zadržava i vrijeme milosti produžava, tražite odobravanje Neba.“ – Reflecting Christ, str. 57.


Četvrtak 13. lipnja

5. BOŽJI POBJEDNICI

a. Kako možemo postati pobjednici u posljednjoj velikoj borbi protiv zla? Otkrivenje 12:11.

„Kristovom milošću mi moramo postati pobjednici; zaslugama Njegove krvi mi možemo biti u onom broju čija imena nisu izbrisana iz Knjige života.“ – This Day With God, str. 175.

“Čista haljina Kristove pravednosti stavlja se na prokušanu, iskušanu i vjernu Božju djecu. Prezreni je ostatak odjeven u slavnu odjeću da nikad više ne bude okaljan pokvarenošću ovoga svijeta. Njihova su imena ostala u Jaganjčevoj knjizi života, ubrojeni su među vjerne svih vjekova. Oni su se oduprli lukavstvima varalice; urlici Zmaja nisu ih naveli da odbace svoju vjernost. Sad su za svu vječnost sigurni od zamki kušača.” – Proroci i kraljevi, str. 591.

b. Što je obećano onima koji ostanu vjerni? Otkrivenje 2:7,10; 3:21.

“Moramo sudjelovati u sukobu ako želimo nositi krunu života. Kao i Isus, moramo postati savršeni u patnji. Možemo sigurno ići najmračnijim putem ako je Svjetlo svijetu naš vodič.”– 5. Svjedočanstvo, str. 71.

“Otkupljeni sveti, koji su ljubili Boga i držali Njegove zapovijedi na Zemlji, ući će kroz vrata u grad i imat će pravo na drvo života.”– Moj život danas, str. 355.


Petak 14. lipnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Na kakvu žrtvu trebamo svakoga dana biti spremni u procesu pripreme za izbavljenje koje nam Bog želi omogućiti u budućnosti?

2. Kako ja, poput tri Danijelova prijatelja, mogu danas biti vjeran načelima?

3. Kako je Bog spasio svoj narod u doba Estere? Što iz toga možemo naučiti?

4. Čija imena će biti sačuvana u knjizi života?

5. Što znači „imati Svjetlost svijeta kao svog vođu“?

  • Hits: 1449