13. Kod kuće s našim Izbaviteljem

13. lekcija      Subota, 29. lipnja 2019.

Kod kuće s našim Izbaviteljem

“U tvojoj zemlji više se neće čuti nasilje, ni pustošenje i zatiranje u međama tvojim, nego ćeš zidine svoje nazivati Spasenjem, a dveri svoje Hvalom.” – Izaija 60:18

„Ali dolazi dan kada će se u dugo vođenoj borbi zadobiti konačna pobjeda. Volja Božja se mora izvršiti na zemlji kao što se vrši i na nebu. Tada nijedan narod neće imati drugi zakon osim nebeskog. Svi će biti jedna sretna, ujedinjena obitelj, obučena u haljine hvale i slave – haljine pravde Kristove.“ – 8. Svjedočanstvo, str. 45.

 

Predlažemo da pročitate:   Božja zadivljujuća milost, 351-363.
Nedjelja 23. lipnja

1. RADOST U ISKUŠENJIMA

a. Kakav stav Bog želi da imamo kada stvari pođu po zlu? Habakuk 3:17,18; Filipljanima 4:4.

„Božja djeca se mogu radovati u svemu, u svako doba. Vjerujući u mudro Božje proviđenje, vi se možete radovati i kada naiđu nevolje i teškoće. Ne morate čekati na svoje osjećaje sreće ili na izbavljenje, već se vjerom možete osloniti na obećanja i uputiti pjesmu zahvalnosti Bogu.“ – In Heavenly Places, str. 123.

“Krist je bio okružen Očevom prisutnošću; Njemu se nije događalo ništa osim onoga što je Božja beskrajna ljubav dopuštala radi blagoslova svijetu. Ovdje je bio Njegov izvor utjehe, a taj izvor utjehe je namijenjen i nama. Onaj tko je prožet Kristovim Duhom, prebiva u Njemu. Sve ono što se događa u Njegovom životu dolazi od Spasitelja koji ga okružuje svojom prisutnošću. Njega se ništa ne može dotaknuti osim onoga što dolazi uz Kristovo dopuštenje. Sva naša stradanja i patnje, sve kušnje i nevolje našega života, sve naše tuge i boli, sva naša progonstva i siromaštva, ukratko: sve to djeluje za naše dobro. Sva naša iskustva i okolnosti u kojima živimo Božji su djelatnici preko kojih nam Bog daruje dobro.” – Zdravlje i sreća, str. 488.

Ponedjeljak 24. lipnja

2. RADOST U BOŽJEM VODSTVU

a. Kako se David držao kada se nalazio u opasnosti? Kako ga je Bog izbavio? Psalam 40:1-3,5.

“Božansko milosrđe okružuje vas svakoga trenutka. Korisno bi bilo da ispitujete kako i odakle vam dolaze blagoslovi svakog dana. Ovi dragocjeni božanski blagoslovi trebaju u vama probuditi zahvalnost. Vi ne možete dovoljno procijeniti božansku brigu oko vas, niti izbrojiti Božja dobročinstva koja su tako mnogobrojna kao kapi osvježavajuće kiše. Oblaci milosrđa su nad vama i spremni su izliti se na vas. Ako budete cijenili dar spasenja, osjetit ćete svaki dan osvježenje, kao i zaštitu i ljubav Isusovu; bit ćete vođeni stazom mira. ” – Poruka mladim kršćanima, str. 288.

„Dok promatramo ljepotu i raskoš prirode, naši osjećaji okreću se prema Bogu. Iako su naše duše obuzete strahopoštovanjem i naš duh pokoren, naše duše primaju okrepu kad dođu u dodir sa Svemogućim preko Njegovih divnih djela. Zajednica s Bogom putem ponizne molitve razvija i jača umne i moralne sposobnosti, dok razmišljanje o duhovnim stvarima jača naše duhovne snage.“ – The Youth's Instructor, 13. srpnja 1893.

b. Što Bog daje onima koji Ga učine svojim utočištem? Psalam 32:7.

c. Kakvo duhovno pokrivalo Bog osigurava svojoj djeci? Izaija 61:10Jeremija 23:6.

“Gospodin Isus Krist pripremio je pokrivalo, haljinu svoje pravednosti, u koju će obući svaku dušu koja se kaje i vjeruje i koja ju vjerom primi.” – Podignimo pogled, str. 378.

„Ako neprekidno težimo slijediti Isusa, naša je blažena nada da ćemo stajati pred Božjim prijestolom bez mane, bore ili bilo čega takvog, potpuni u Kristu, ogrnuti Njegovom pravednošću i savršenstvom.“ – Božja zadivljujuća milost, str. 361.


Utorak 25. lipnja

3. RADOST U POBJEDI

a. Kako su Mojsije i djeca Izraelaca izrazili svoju zahvalnost Bogu za izbavljenje kod Crvenog mora? Izlazak 15:1,21.

“Ova pjesma i veliko izbavljenje na koje ona podsjeća ostavili su trajan dojam koji nikada neće biti izbrisan iz sjećanja izraelskog naroda. Proroci su ju i pjevači u Izraelu stoljećima ponavljali, svjedočeći da je Jahve njihova snaga i izbavljenje onima koji Mu vjeruju. Ova pjesma ne pripada samo izraelskom narodu. Ona upućuje na propast svih neprijatelja pravde i na konačnu pobjedu Božjeg Izraela.

Oslobađajući naše duše iz ropstva grijeha Bog nam je dao veće izbavljenje od izbavljenja Hebreja kod Crvenog mora. ... Svakodnevni blagoslovi koje primamo iz Božje ruke, a iznad svega Isusova smrt koja nam donosi radost, a Nebo stavlja nadohvat ruke, trebali bi biti predmet trajne zahvalnosti.” – Božja zadivljujuća milost, str. 352.

b. Što Bog želi da činimo danas, kad nam On daje pobjedu? Psalam 98:1146:2.

“Ako već sad počnemo pjevati pjesme pobjede i zahvalnosti, moći ćemo pjevati pjesmu Mojsijevu i Jaganjčevu kad se sretnemo na “kristalnom moru”." – Podignimo pogled, str. 306.

c. Koju pjesmu će posebna grupa iskupljenih pjevati na nebu? Nad čime će ta grupa zadobiti pobjedu? Otkrivenje 15:2-414:1-5.

“To je pjesma Mojsijeva i Jaganjčeva, pjesma oslobođenja. Nitko osim sto četrdeset četiri tisuće ne može naučiti tu pjesmu, jer je to pjesma njihova iskustva – iskustva koje nikada nije proživio nitko drugi… Prošli su kroz vrijeme nevolje kakve ne bijaše otkako je ljudi; pretrpjeli su strah Jakovljevih muka. Tijekom konačnog izlijevanja Božjih kazni ostali su bez Posrednika, ali su izbavljeni jer “su oprali svoje haljine i ubijeliše haljine svoje u krvi Jaganjčevoj".” – Velika borba, str. 649.


Srijeda 26. lipnja

4. SLAVIMO BOGA ZA IZBAVLJENJE

a. Koja je jedna od nevolja od kojih nas Bog izbavlja? Psalam 34:4-7. Na koji način? 1. Ivanova 4:18.

„Gospod često dopušta da njegov narod bude doveden u tjesnac, kako bi se mogli okrenuti Njemu, njihovom zaštitniku i izbavitelju, kao što bi se dijete okrenulo roditeljima kada se nađe u nevolji i strahu. Ne postoje dokazi da se Bog okrenuo protiv nas zato što smo pogođeni nevoljama... Istina je da su bol i smrt posljedice grijeha, ali Gospod dozvoljava da oni koje On ljubi upadnu u iskušenja, kako bi naučili dragocjene pouke o vjeri i pouzdanju. Ako se iskušenja prihvate na pravi način, pokazat će se da su ona od najveće vrijednosti u našem vjerskom iskustvu. S obzirom da nas ona navode na još čvršće pouzdanje u Boga, mi bolje upoznajemo Njegov karakter.

Kad Bog odgovori na naše molitve i kad se pokaže da je za nas bolje osloniti se na Njega nego strahovati, ne bi trebali zanemariti zahvalnost za Njegovo milosrđe. Kao i hebrejski narod, i mi Ga trebamo slaviti za Njegova slavna djela. U ovome mnogi propuštaju proslaviti Boga. Oni ne govore o Njegovoj dobroti, obznanjujući svima unaokolo da im je Gospod pomoćnik u svakom vremenu nevolje.“ – The Signs of the Times, 10. ožujka 1881.

b. Koga Gospod štiti? Kako će On zaštititi svoj narod u posljednjim danima? Psalam 33:18,19.

“Iz svojih izvora On može postaviti stol u pustinji. Dodirom svoje ruke On može povećati mršave zalihe i učiniti da budu dovoljne svima.” – Borba i hrabrost, str. 226.

c. Kako Bog svom narodu osigurava konačnu pobjedu? Izaija 25:8; 1. Korinćanima 15:58.

„Kad Krist dođe po drugi put "da divan bude u svima koji Ga vjerovaše" (2. Solunjanima 2:10), smrt će biti pobijeđena i više neće biti bolesti, ni tuge, ni smrti!“ – Božja zadivljujuća milost, str. 362.


Četvrtak 27. lipnja

5. RADOSNI U NAŠEM NOVOM DOMU

a. Kakvu budućnost Bog obećava svom narodu? Izaija 32:18Otkrivenje 21:4.

“Tamo su potoci koji vječno žubore, bistri kao kristal, a uz njih lelujavo drveće baca svoje sjene na putove koje je Gospod pripravio za otkupljene. Tamo se prostrane ravnice protežu u prekrasne brežuljke, a Božje gore uzdižu svoje uzvišene vrhove. Na tim tihim proplancima, pokraj ovih živih potoka, Božji će narod, koji je tako dugo bio putnik i došljak, naći svoju domovinu.” – Velika borba, str. 675.

b. Što nam Bog obećava danas, u pripremi za veličanstvenu budućnost? 1. Ljetopisa 29:11.

„Kad nas nevolje okruže poput poplave i prijete da nas skrhaju, ako bismo, umjesto da žalimo, jadikujemo i očajavamo, pored molitve za pomoć od Boga također slavili Njega za tako mnogobrojne blagoslove – slavili Ga zato što nam može pomoći – naš put bi Mu bio mnogo ugodniji, i potpunije bismo vidjeli Njegovo spasenje.“ – Life Sketches, str. 258.

„U našim mislima uvijek mora biti vječna stvarnost, i tada će nam privlačnosti ovoga svijeta izgledati bezvrijedne, kao što i jesu.“ – Božja zadivljujuća milost, str. 357.


Petak 28. lipnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Kako trebam gledati na iskušenja i teškoće koje me snađu?

2. Kako mogu rasti i umno i duhovno?

3. Kakav značaj za mene danas ima pjesma Mojsijeva i Jaganjčeva? Za koga će ta pjesma biti posebice značajna u budućnosti?

4. Na koji način često propuštamo proslaviti Boga?

5. Što ćemo otkriti dok upravljamo svoj pogled na Krista i Njegovu misiju da nas spasi?

  • Hits: 1511