10. Izbavljenje od neprijatelja

10. lekcija       Subota, 8. lipnja 2019.

Izbavljenje od neprijatelja

„Ti stol preda mnom pripravljaš pred licem neprijatelja mojih; uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.“ - Psalam 23:5

„Naša je pomoć jedino u Bogu. Ne trebamo laskati sebi da imamo bilo kakvu mudrost jer je naša snaga zapravo slabost, naš sud je nepouzdan. Krist je nadvladao neprijatelja umjesto nas zato što je suosjećao s našim slabostima i znao da ćemo biti nadvladani i izgubljeni ako nam On ne pomogne.“ – Božja zadivljujuća milost, str. 269.

 

Predlažemo da pročitate:   Velika borba, str. 449-454.
Nedjelja 2. lipnja

1. NAŠ VELIKI NEPRIJATELJ

a. Tko je naš najveći neprijatelj i kako se on pokazuje? 1. Petrova 5:8.

“Što vjernije kršćanin oponaša svoj božanski Uzor, to je sigurnije da će postati meta Sotoninih napada.” – Velika borba, str. 510.

“Ljudi pod utjecajem zlih duhova činit će čudesa. Bacajući svoje čini na ljude, prvo će ih učiniti bolesnima, a potom će ukloniti čaroliju, navodeći druge da priznaju kako su oni koji su bili bolesni iscijeljeni na čudesan način. Sotona se time poslužio mnogo puta.” – Odabrane poruke 2, str. 53.

b. Zašto on toliko revno radi protiv nas? Otkrivenje 12:12.

„Sotona revno proučava Bibliju. On zna da je njegovo vrijeme kratko i čini sve što je u njegovoj moći da se suprotstavi djelu Gospodnjem na ovoj zemlji.“ – 9. Svjedočanstvo, str. 10.

„Veliki sukob koji je Sotona izazvao u nebeskim dvorima uskoro će, veoma uskoro, zauvijek biti okončan... Sada, kao nikada ranije, Sotona upotrebljava svu svoju obmanjivačku moć kako bi zaveo i uništio svaku neopreznu dušu.“ – 7. Svjedočanstvo, str. 126.

Ponedjeljak 3. lipnja

2. ZAŠTITA OD NAŠIH NEPRIJATELJA

a. Kada nas obeshrabri djelo neprijatelja, što nam može povratiti hrabrost? Psalam 61:1-3Izaija 59:19 (drugi dio).

“Neprijatelj ne može pobijediti skromnog Kristovog učenika; one koji s molitvom izlaze pred Gospodina. Krist je sebe stavio kao zaklon, kao utočište od napada Zloga…

Nema takve sile u cijeloj sotonskoj vojsci koja bi mogla onesposobiti dušu koja se uzda s jednostavnim povjerenjem u mudrost koja dolazi od Boga.

Krist je naša čvrsta kula i Sotona nema moći nad dušom koja hodi u poniznosti uma pred Bogom... U Kristu je savršena i potpuna pomoć svakoj kušanoj duši. Opasnosti vrebaju na svakom koraku, ali cjelokupni nebeski svemir stoji na straži da nitko ne bude kušan više nego što može izdržati… Ako ostanu pod upravom Božjega Duha, te osobine mogu poslužiti na blagoslov; ali ako ne budu, mogu se pokazati kao prokletstvo. Ako se nesebično bacimo na rad, nikada ni najmanje ne odstupajući od načela, Gospodin će raširiti nad nama svoje ruke i pokazati se kao moćni pomagač. Ako budemo gledali na Isusa kao na Onoga na koga se možemo osloniti, On nas ni u jednoj nevolji neće iznevjeriti.” – Moj život danas, str. 316.

“U svakodnevnom životu doći će do iznenađenja, razočaranja i iskušenja… Gledaj na Isusa uvijek i svuda, podižući tihu molitvu iz iskrenog srca, da bi mogao znati kako da ispuniš Njegovu volju. Kad onda neprijatelj navali kao rijeka, Duh Gospodnji podići će zastavu protiv njega.” – Temelji sretnog doma, str. 214.

b. Kako se možemo uzdići iznad naših neprijatelja? Psalam 119:98Izreke 16:7.

“Kad bi naš duhovni vid bio izoštreniji, uočili bismo duše pognute pod teretom tjeskobe, shrvane tugom, opterećene kao kola puna snopova, blizu smrti zbog obeshrabrenosti. Vidjeli bismo anđele kako brzo lete u pomoć onima koji su u kušnji i na samom rubu propasti. Nebeski anđeli potiskuju vojske zla koje opkoljavaju te duše i pomažu im stati na siguran temelj. Bitke koje se vode između te dvije vojske isto su tako stvarne kao i bitke među vojskama ovoga svijeta. O ishodu toga duhovnog sukoba ovisi vječna sudbina.” – Misli s Gore blagoslova, str. 119.


Utorak 4. lipnja

3. NEPRIJATELJI KOJI NAM ZADAJU DUBOKE RANE

a. Otkud nekad dolaze naši „neprijatelji“? Mihej 7:6. Zašto? Amos 3:3.

“Među vjernicima i nevjernicima postoji radikalna razlika u ukusima, sklonostima i ciljevima. Oni služe dva gospodara među kojima ne može biti sloge.” – Patrijarsi i proroci, str. 174.

b. Tko se okrenuo protiv Davida? Psalam 41:9. Koja sigurnost je obećana Davidu dok je tražio utjehu od Gospoda? Psalam 41:11,12.

„Kada ste odbačeni kao zlikovci, kada se prijatelji okrenu protiv vas, sjetite se kako se postupalo s Isusom dok je bio na ovoj zemlji. Uhode su Ga neprestano vrebale, kako bi mogli naći nešto zbog čega će Ga optužiti. Mogu li Njegovi sljedbenici očekivati da se prema njima postupa bolje nego što se postupalo prema Njemu?“ – Historical Sketches, str. 234.

c. Prepričaj osobno iskustvo koje je imao Isus. Luka 22:48.

“Izdajnik Juda nije zaboravio ulogu koju je trebao odigrati. Kad je gomila ušla u vrt, on joj je bio vodič, kojeg je neposredno pratio veliki svećenik. Isusovim progoniteljima dao je znak rekavši: “Koga ja poljubim... taj je, njega držite!” (Matej 26:48) Sad se ponašao kao da nema nikakve veze s njima. Prišavši Isusu, uzeo Ga je za ruku kao bliskog prijatelja. Oslovivši Ga: “Zdravo, Rabbi!” poljubio je Isusa više puta i kao da je plakao, sažalijevajući Ga zbog opasnosti u kojoj se nalazi.

Isus mu je rekao: “Prijatelju, zašto si došao?” Njegov glas drhtao je od žalosti kad je dodao: “Juda, poljupcem izdaješ Sina Čovječjega!” Ovaj poziv trebao je probuditi savjest izdajnika i dirnuti njegovo okorjelo srce; ali su ga čast, vjernost i ljudska nježnost napustili. Stajao je drsko i izazivački, ne pokazujući nikakvu spremnost da popusti. Predao se Sotoni i više mu se nije imao sile oduprijeti. Isus nije odbio izdajnikov poljubac.” – Želja vjekova, str. 695.


Srijeda 5. lipnja

4. IZBAVLJENJE KROZ LJUBAV I NJEŽNOST

a. Kako se trebamo ophoditi prema onima koji nas povrjeđuju? Kakav nam je primjer Krist ostavio u tom pogledu? Matej 5:43-47Rimljanima 5:6-8.

“Krist je ljubio nas ne zato što smo mi prvi ljubili Njega; već je On umro za nas “dok smo još bili grešnici”. On ne postupa s nama prema našim zaslugama. Iako su naši grijesi zaslužili osudu, On nas ne osuđuje. Godinu za godinom On trpi naše slabosti i neznanje, našu nezahvalnost i tvrdoglavost. I premda lutamo, iako smo tvrdog srca, i zanemarujemo Njegovu svetu Riječ, Njegova je ruka ipak ispružena da spasi.” – Zdravlje i sreća, str. 161.

“Čak će grješnici, čija srca nisu potpuno zatvorena za djelovanje Božjega Duha, uzvratiti ljubaznost. Iako će možda na mržnju uzvratiti mržnjom, na ljubav će odgovoriti ljubavlju. Jedino Božji Duh na mržnju uzvraća ljubavlju. Biti ljubazan prema nezahvalnima i zlima, činiti dobro ne očekujući zauzvrat ništa, to su znakovi pripadnosti vladarskoj obitelji Neba, siguran znak kojim djeca Najvišega otkrivaju svoj visoki položaj.” – Misli s Gore blagoslova, str. 75.

b. Kako praktično možemo voljeti svoje neprijatelje? Rimljanima 12:20,21.

„Mi do suda možda nikad nećemo saznati kakav je utjecaj ljubaznog, obzirnog ophođenja prema nedosljednima, nerazboritima i nedostojnima. Kad ih nakon provokacija i nepravde s njihove strane tretirate kao nedužne osobe i čak se zalažete da im ukažete posebna djela ljubaznosti, vi ste tada obavili svoj kršćanski dio; a oni postaju iznenađeni i posramljeni, i sagledavaju vlastita djela i podlost jasnije nego da ste otvoreno iznijeli njihova zla djela i ukorili ih.“ – Medical Ministry, str. 209, 210.

c. Spomeni vrijeme u kome je iskazivan ovakav duh. Kakvi su bili rezultati toga? 2. Kraljevima 6:18-23.

„Svaka riječ ljubavi, svako djelo milosrđa – čak i čaša vode dana u Kristovo ime – bit će priznati i nagrađeni.“ – The Signs of the Times, 10. veljače 1888.


Četvrtak 6. lipnja

5. BOG DAJE POBJEDU

a. Kako možemo zadobiti pobjedu nad našim velikim neprijateljem, đavlom? Jakov 4:7-10.

“I na nas se odnose riječi upućene Petru: “... Sotona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu, ali ja sam molio za te da tvoja vjera ne malakše.” (Luka 22:31,32) Bogu hvala, nismo ostavljeni sami. “Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u Njega vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3:16) On nas neće napustiti u borbi s neprijateljem Boga i ljudi.“– Misli s Gore blagoslova, str. 119.

b. Kada nam Bog obećava da će nas izbaviti? Psalam 50:15.

“Ugodan i trajan će biti utjecaj koji struji od Onoga koji vidi što je tajno, čije je uho otvoreno da čuje molitvu koja izlazi iz srca. Smirenom, jednostavnom vjerom duša održava vezu s Bogom i prikuplja zrake božanske svjetlosti da bi se ojačala i održala u sukobu sa Sotonom.” – Put Kristu, str. 98.

„Sotona strepi i bježi od najslabije duše koja nalazi pribježište u tom moćnom imenu.“ – In Heavenly Places, str. 256.

„Kada razgovor duše s Bogom postane navika, sila zlog se slama jer Sotona ne može živjeti u blizini duše koja se približava Bogu. Ako je Krist vaš Prijatelj, nećete njegovati isprazne i nečiste misli; nećete se prepuštati beznačajnim riječima.“ – Božja zadivljujuća milost, str. 250.


Petak 7. lipnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Što trebamo razmotriti ako uvidimo da nam je život lak, bez ikakvih borbi protiv neprijatelja?

2. Što dušu čini nepobjedivom za napade neprijatelja?

3. Zašto se ponekad sukobljavamo s rođacima i navodnim prijateljima? Tko je još imao takvo iskustvo?

4. Što djeluje najuspješnije u komunikaciji s nedosljednima i nerazumnima?

5. Kako nam molitva daje pobjedu nad našim neprijateljima?

  • Hits: 1458