9. Izbavljenje od bolesti

9. lekcija               Subota, 1. lipnja 2019.

Izbavljenje od bolesti

“I Gospod će od tebe odstraniti svaku bolest i neće na te pustiti nijednu od opakih bolesti egipatskih za koje znaš, nego će ih sručiti na sve one koji tebe mrze.” – Ponovljeni zakon 7:15

„Svoje tijelo moramo održati u zdravom stanju, kako bi duša mogla biti zdrava. Stanje tijela utječe na stanje duše. Svatko tko želi biti tjelesno i duhovno jak mora pravilno odgajati svoj apetit, mora paziti da ne opterećuje dušu prekomjerno trošeći svoje tjelesne ili duhovne snage. Vjerno provođenje pravih načela u jelu, piću i oblačenju dužnost je koju je Bog povjerio svakom ljudskom biću.“ – Evangelizam, str. 198.

 

Predlažemo da pročitate:   Sinovi i kćeri Božje, 166-174.
Nedjelja 26. svibnja

1. GRIJEH I BOLEST

a. U kakvoj su povezanosti grijeh i bolest? Psalam 103:3,4; Ivan 5:14.

“Danas ima tisuće onih koji boluju od tjelesnih bolesti i koji, kao ovaj uzeti, čeznu da im se upute riječi: “Ohrabri se, sinko! Oprošteni su ti grijesi.” Uzrok njihovih bolesti je teret grijeha, s nemirom što ga donose nezadovoljene želje. Oni neće primiti spasenje sve dok ne dođu k velikom Liječniku duše. Mir što ga samo On može dati povratit će snagu umu i zdravlje tijelu.” – Zdravlje i sreća, str. 77.

b. Tko jedino može osigurati lijek? Malahija 4:2.

“Mnogi pate od bolesti duše više nego od bolesti tijela, i oni neće naći olakšanje sve dok ne dođu Kristu, izvoru života. Tek tada će prestati umor, osamljenost i nezadovoljstvo. ” – Moj život danas, str. 154.

Ponedjeljak 27. svibnja

2. ISKUSTVO IZRAELA

a. Koje obećanje je Bog dao Izraelcima u pogledu njihovog zdravlja, i kako je On ta obećanja ispunio? Izlazak 23:25.

„Izraelcima u staro vrijeme Gospod je dao obećanje da će ih sačuvati od svih bolesti koje je pustio na Egipat, ako se budu čvrsto držali Njega i poštovali sve Njegove zapovijedi. To obećanje je bilo dano pod uvjetom poslušnosti. Da su se Izraelci pokoravali poukama koje su dobili i koristili se svojim prednostima, oni bi za svijet bili uzor zdravlja i napretka. Ali su oni propustili ostvariti Božji plan i stoga nisu ni primili blagoslove koji su im bili namijenjeni. Ipak, Josip i Daniel, Mojsije i Ilija, kao i mnogi drugi, pružaju divan primjer što sve čovjek može postići ako se u svom životu drži ispravnih navika. Istom vjernošću prema načelima i danas bi se postigli isti rezultati.“ – 9. Svjedočanstvo, str. 170.

b. Kakvo je bilo tjelesno stanje Izraelaca dok su putovali kroz pustinju? Psalam 105:37. Što nam to govori o Božjoj sili?

„Čudom milosti On ih je hranio kruhom s neba. Hrana koja im je osigurana bila je takva da je unapređivala tjelesne, moralne i umne snage, ... mudrost u onome što je Bog za njih odabrao bila je opravdana na način koji nisu mogli poreći. Usprkos teškoćama njihovog života u pustinji, ni u jednom njihovom plemenu nije bilo boležljivih.“ – This Day With God, str. 77.

c. Kako poslušnost Bogu donosi izbavljenje od bolesti? Izlazak 15:26Pnz 7:12,15.

“Bog želi da mi dostignemo ideal savršenstva, što nam je moguće Kristovim darom. On nas poziva da donesemo pravilan izbor, upotrijebimo silu Neba i prihvatimo ona načela koja će u nama ponovno oblikovati božanski lik. U svojoj pisanoj Riječi i u velikoj knjizi prirode On je otkrio načela života. Naš je dio posla da usvojimo ta načela i da, životom poslušnosti, surađujemo s Njim u obnovi zdravlja tijela i duše.”– Zdravlje i sreća, str. 114.


Utorak 28. svibnja

3. ISUS, ISCJELITELJ

a. Što je Krist pretrpio kako bismo mi mogli biti izbavljeni od grijeha i od bolesti? Izaija 53:5.

„Pogledajte Sina Božjeg u pustinji iskušenja, u vrijeme najveće slabosti, pod naletom najtežih kušanja. Promatrajte Ga u godinama Njegove propovjedničke službe, napadanog silama zla sa svih strana. Pogledajte Ga u smrtnim mukama na križu. Sve to je On pretrpio zbog nas.“ – 8. Svjedočanstvo, str. 226.

b. Što donosi iscjeljenje tijelu i duši? Izreke 4:20-223:7,8.

„Sigurnost u Božje prihvaćanje unaprijedit će naše tjelesno zdravlje. Ona utvrđuje dušu u borbi protiv sumnji, nedoumica i prejake žalosti koja vrlo često iscrpljuje životne snage i izaziva najteže bolesti živčanog sustava. Gospod jamči svojom nepromjenjivom riječju da će Njegovo oko biti na pravednima i Njegovo uho otvoreno za njihove molitve, ali On se suprotstavlja onima koji čine zlo.“ – The Review and Herald, 16. listopada 1883.

“Uzvisujući utjecaj Duha Božjeg, najbolji je obnovitelj bolesnih. Nebo je potpuno zdravlje i što se više osjeća nebeskih utjecaja, to je sigurniji oporavak za invalida koji vjeruje.” – 1. Svjedočanstvo, str. 556.

c. Kako nam Krist pomaže kada smo bolesni? Matej 8:1711:28-30.

“Ljubav koja od Krista zrači kroz cijelo naše biće sila je koja daje i obnavlja život. Njezin dodir liječi svaki vitalan dio našega tijela – mozak, srce, živce. Najviše sile bića potaknute su kroz tu ljubav na aktivnost. Ta ljubav oslobađa dušu od krivnje i žalosti, straha i zabrinutosti koji razaraju životne snage. Nju prate vedrina i smirenost. Ona usađuje u dušu radost koju ne može razoriti ništa zemaljsko - radost u Svetom Duhu - radost koja donosi zdravlje i život.

Riječi našeg Spasitelja: “Dođite k meni, ... i ja ću vas okrijepiti” (Matej 11,28) recept su za liječenje tjelesnih, umnih i duhovnih bolesti. Iako su ljudi svojim pogrešnim postupcima navukli na sebe patnje, On postupa s njima uz mnogo razumijevanja. Oni u Njemu mogu naći pomoć. Bog će učiniti velika djela za one koji se u Njega uzdaju.” – Zdravlje i sreća, str. 115.


Srijeda 29. svibnja

4. ŽIVOT U ZDRAVLJU

a. Što Bog danas želi svom narodu? 3. Ivanova 2.

„Vi ste Gospodnji, jer vas je On stvorio. Njegovi ste i otkupljenjem, jer je za vas dao svoj život... Čuvajte svaki dio živog mehanizma, da biste ga mogli upotrijebiti za Gospoda. Sačuvajte ga za Njega. Vaše zdravlje ovisi od toga koliko se pravilno služite svojim tjelesnim organizmom. Nemojte zloupotrebljavati ni jedan jedini dio sposobnosti koje ste dobili od Boga - tjelesnih, mentalnih ili moralnih. Sve se vaše navike moraju staviti pod upravu uma koji se pokorio Božjoj vlasti.“ – Sinovi i kćeri Božje, str. 169.

b. Koje nam razmišljanje pomaže u savladavanju bolesti? Izreke 17:2213:12.

„Svijest o tome da čini ono što je pravo najbolji je lijek čovjeku za oboljelo tijelo i bolestan duh. Oni koji imaju mir s Bogom, osigurali su najvažniji uvjet za dobro zdravlje. Gospodnji blagoslov je život onome tko ga prima.“ – The Signs of the Times, 15. lipnja 1882.

“Stanje uma jako je povezano sa zdravljem tjelesnog organizma. Ako je um neopterećen i sretan, uz svijest da postupa ispravno i osjećaj zadovoljstva što druge usrećuje, to će stvoriti radost koja će djelovati na cijeli organizam potičući cirkulaciju krvi i jačanje čitavog tijela” – 4. Svjedočanstvo, str. 60.

c. Koja nesebična djela pomažu u obnovi zdravlja? Izaija 58:6-8,10,11.

“Za vas koji ste slabog zdravlja postoji lijek. Ako odjenete gola, ako u svoj dom uvedete siromaha kojega su izbacili iz kuće i podijelite svoj kruh s gladnim, “tad će sinut’ poput zore tvoja svjetlost, i zdravlje će tvoje brzo procvasti”. Činiti dobro izvrstan je lijek za bolest.” – 2. Svjedočanstvo, str. 29.

“Ako u brizi za druge zaboravite na sebe, pobijedit ćete i svoje slabosti. Zadovoljstvo koje ćete imati u činjenju dobra pomoći će i vama u oporavljanju zdrave mašte. Zadovoljstvo koje donosi činjenje dobra, oživljuje um i struji kroz cijelo tijelo.” – 2. Svjedočanstvo, str. 534.


Četvrtak 30. svibnja

5. NAĐIMO IZBAVLJENJE DANAS

a. Što Bog danas zahtijeva od nas u pogledu našeg tjelesnog života? Rimljanima 12:1; 1. Korinćanima 6:19,20.

„Gospod traži živu žrtvu uma, duše, tijela i snage. Sve što imamo i što jesmo trebamo dati Njemu, kako bismo ispunili svrhu našeg stvaranja. Ako pak ne budemo pazili na svjetlost i pouke koje su nam dane u Božjoj Riječi, da po pitanju jela i pića mudro govorimo i praktično djelujemo, bit ćemo sve slabiji i boležljiviji...

Za svakog vjernika neophodno je da bude strogo umjeren. Ljudi ovoga svijeta popuštaju opasnim navikama, narušavajući time Bogom dane osjećaje i sposobnosti da razmišljaju o svetim stvarima. Moralnost mnogih koji žive u ovom vremenu pomućena je grješnim navikama.“ – Manuscript Releases 20, 3, 4.

b. Kakvu molitvu možemo uputiti Gospodu za pomoć? Psalam 119:153,154.

“Bog se nije promijenio, niti namjerava promijeniti naše tijelo da bismo mogli kršiti zakon, a da ne osjetimo posljedice ovoga prekršaja. Međutim, mnogi voljno zatvaraju svoje oči pred svjetlošću... Popuštanjem svojim naklonostima i apetitu, oni krše zakone života i zdravlja; i ako poslušaju savjest, njih će u jelu i odijevanju voditi načelo, a ne naklonost, moda i apetit.”– Savjeti o životu i prehrani, str. 161.


Petak 31. svibnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Kako oproštaj grijeha utječe na fizičko zdravlje?

2. Što nas sprječava da danas budemo primjer svijetu u pogledu zdravlja?

3. Kako život u skladu s Bogom utječe na moje zdravlje? Kako mogu zadobiti Božje odobravanje?

4. Koji je najbolji lijek za tjelesno i umno oboljele ljude?

5. Kako danas mogu biti 'strogo umjeren'? Zašto je to toliko važno?

  • Hits: 1401