8. Spašavanje našeg bližnjeg

8. lekcija            Subota, 25. svibnja 2019.

Spašavanje našeg bližnjeg

“Dajite, i dat će vam se: mjera dobra, nabijena i stresena i preobilna” – Luka 6:38.

“On, čiji je svijet, ima bogatu riznicu i On će blagosloviti sve one koji se trude da budu drugima na blagoslov.” – Zdravlje i sreća, str. 200.

 

Predlažemo da pročitate:   Zdravlje i sreća, 137-158.
Nedjelja 19. svibnja

1. SLIJEDIMO KRISTOV PRIMJER

a. Kako je Isus učio svoje učenike da rade za druge? Ivan 13:34.

“Spasiteljev primjer treba postati pravilom našeg rada za iskušane i one koji su u zabludi. Mi trebamo prema drugima pokazati isto zanimanje, nježnost i strpljivost kakvu je On pokazao prema nama… Ako Krist prebiva u nama, mi ćemo otkrivati Njegovu nesebičnu ljubav svima s kojima dolazimo u dodir. Kad vidimo muškarce i žene kojima treba razumijevanje i pomoć, mi nećemo pitati: “Jesu li oni dostojni?”, već: “Kako im mogu izaći u susret?” – Zdravlje i sreća, str. 162.

b. Što je Isus naučavao o vrijednosti duše? Luka 15:4-10. Što iz toga možemo naučiti?

“Izgubljeni novčić iz Isusove usporedbe, premda je ležao u prašini i smeću, još je uvijek bio srebro. Njegova vlasnica ga je tražila jer je imao vrijednost. Tako je svaka duša, ma kako ponižena grijehom, dragocjena je u Božjim očima…

Kristova ljubav, izražena u riječi i djelu, ostvarit će pristup duši, dok stalno ponavljanje pravila i propisa ili neprestano dokazivanje neće postići ništa.

Trebamo imati više onakvog razumijevanja kakvoga je Krist imao… za sirote, one koji pate, koji se muče, često podliježu slabostima, koji griješe i kaju se, koji su kušani i razočarani.” – Zdravlje i sreća, str. 163, 164.

Ponedjeljak 20. svibnja

2. RADITI ZA ONE KOJI SU U ISKUŠENJU

a. S kakvom hitnošću trebam raditi za one koji se nalaze izvan Zajednice? Luka 14:23.

“Kršćanske pobude zahtijevaju od nas da radimo s nepokolebljivom marljivošću, zanimanjem koje se ne smanjuje, stalno sve većom upornošću za duše koje Sotona nastoji uništiti. Ništa ne smije obeshrabriti naša ozbiljna nastojanja u spašavanju izgubljenih.” – Zdravlje i sreća, str. 164.

b. Kako trebamo gledati na one koji se bore protiv grijeha? Zašto? Galaćanima 6:1Rimljanima 14:10.

“Kristu je svaki dodir s neprijateljstvom, pokvarenošću i nečistoćom pričinjavalo trajnu bol, ali On nikada nije izgovorio nijednu riječ kojom bi pokazao da su Njegovi osjećaji bili užasnuti ili Njegova profinjena osjetila povrijeđena. Ma kako zle bile navike, ma kako jake predrasude ili ma kako drske strasti ljudskih bića, On je svima prilazio s nježnošću punom sućuti. Postajući sudionicima Njegova duha, mi ćemo sve ljude smatrati svojom braćom sa sličnim kušnjama i nevoljama, koji često padaju i trude se ponovno ustati, koji ratuju s razočaranjima i teškoćama i čeznu za sućuti i pomoći. Tada ćemo im prići na takav način kojim ih nećemo ni razočarati niti odbiti, već ćemo u njihovim srcima probuditi nadu.

Sa sviješću o vlastitim slabostima, imat ćemo razumijevanja za slabosti drugih…

Blag duh i nježno, ljubazno postupanje mogu spasiti one koji su u zabludi i pokriti mnoštvo grijeha.” – Zdravlje i sreća, str. 165, 166.

c. Koje Isusovo učenje uvijek trebamo imati na umu dok pokušavamo pomagati onima koji su u iskušenju? Matej 7:12.

“Trebamo se postaviti u položaj onoga koji je kušan. Razmišljajmo o moći naslijeđa, o utjecaju zlog društva i okoline, o moći štetnih navika. Zar se onda možemo čuditi što su mnogi u takvim okolnostima poniženi? Zar se onda trebamo pitati zašto su oni tako spori da odgovore na napore koji se ulažu za njihovo dobro?” – Zdravlje i sreća, str. 168.


Utorak 21. svibnja

3. POMAGANJE NEUMJERENIMA

a. Čega se trebamo sjetiti kad pokušavamo pomoći ljudima s porocima? Galaćanima 6:9Juda 23.

“U našem ophođenju sa žrtvama poroka moramo držati na umu da nemamo posla s ljudima zdravog razuma, već s ljudima koji su u tom trenutku u vlasti demona. Budite strpljivi i obazrivi. Ne razmišljajte o odvratnoj, odbojnoj pojavi, već o dragocjenom životu za čiji je spas Isus umro. Kad se pijanica povrati i shvati svoje poniženje, učinite sve što je u vašoj moći da mu pokažete svoje prijateljstvo. Ne izgovarajte nijednu riječ osude…

Pred tom iskušanom, iscrpljenom dušom otvorite Bibliju, i često joj čitajte Božja obećanja. Za njega će ova obećanja biti kao lišće s drveta života. Nastavite strpljivo ulagati napore, sve do onog trenutka kad će sa zahvalnom radošću uzdrhtala ruka prihvatiti nadu iskupljenja kroz Krista.

Čvrsto ostanite uz one kojima želite pomoći, jer vam drukčije nikada neće pripasti pobjeda. Oni će stalno biti izloženi zlim kušnjama. Neprestano će ih svladavati težnja za jakim pićem; oni svaki put mogu ponovno tome podleći, ali ne smanjujte zbog toga ustrajnost svojih napora.” – Zdravlje i sreća, str. 172, 173.

b. Kako oni koji su robovi loših navika mogu zadobiti pobjedu? Psalam 119:1117:4.

“Pomozite onome koji je kušan da se ne obazire na okolnosti, na osobnu slabost ili na moć kušnji, već na silu Božje riječi.” – Zdravlje i sreća, str. 181.

“Žrtve zlih navika moraju se potaknuti da shvate kako trebaju učiniti napor za sebe same…

Bog ih poziva da ustanu i da u Kristovoj sili vrate dostojanstvo što im je darovao Bog, a oni su ga žrtvovali udovoljavanju grješnim željama.” – Zdravlje i sreća, str. 174.

c. Što treba biti njihov fokus kako bi zadobili pobjedu? Filipljanima 4:8Propovjednik 9:10 (prvi dio).

“Zaposlenost uma i tijela u korisnom poslu od velike je važnosti kao zaštita od kušnji.” – Zdravlje i sreća, str. 177.


Srijeda 22. svibnja

4. SLUŽENJE SIROMAŠNIMA

a. Kome od onih koji su potrebiti najprije trebamo pomoći? Galaćanima 6:10.

“Krist je u naročitom smislu povjerio svojoj Crkvi dužnosti da vodi skrb o siromašnima u svojoj sredini. Siromašnih će uvijek biti među nama, i On je vjernicima Crkve posvetio osobnu odgovornost da se brinu o njima.

Kao što članovi prave obitelji vode skrb jedno o drugom, služe onome između sebe koji je bolestan, podupiru slabog, poučavaju neukog, savjetuju neiskusnog, tako se trebaju i oni koji su “zajedno u vjeri” brinuti za svoje siromašne i bespomoćne. Ne postoji ništa što će vas opravdati ako ih zanemarite.” – Zdravlje i sreća, str. 201.

b. Što siromašnima često nedostaje, i kako im mi možemo pomoći? Izreke 13:23.

“Dajući siromašnima, možemo im nanositi štetu učeći ih da budu ovisni. Takvo davanje potiče sebičnost i bespomoćnost. Ono često vodi k lijenosti, rasipanju i neumjerenosti…

Stvarno milosrđe pomaže ljudima da pomognu sebi samima… Istinsko dobročinstvo znači više od samih darova. Ono predstavlja stvarno zanimanje za dobrobit drugih... Uloženo razmišljanje, vrijeme i osobni trud mnogo su vrjedniji od samog davanja novca. To je uistinu pravo milosrđe.

Oni koji su naučeni da zarade ono što prime revnije će ispitivati mogućnosti da to što imaju najbolje upotrijebe.” – Zdravlje i sreća, str. 194, 195.

c. Što je obećano onima koji pomažu siromašnima? Luka 6:35,38; Izreke 28:27.

“Neka se nitko ne boji da će ga njegova širokogrudnost dovesti do oskudice. Poslušnost Božjim zapovijedima će sigurno dovesti do blagostanja.”– Zdravlje i sreća, str. 187.

“Božji je plan da siromašni i bogati budu usko povezani nitima razumijevanja i ljubaznosti. Oni koji imaju materijalna sredstva, sposobnosti i mogućnosti trebaju upotrijebiti ove darove kao vid blagoslova za svoje bližnje.” – Zdravlje i sreća, str. 193.


Četvrtak 23. svibnja

5. POMAGANJE BESPOMOĆNIMA

a. Koje je kršćansko djelo pomaganja također dio istinske vjere? Jakov 1:27Jeremija 49:11Pnz 10:18. Koji blagoslov je povezan s ovim djelom?

“Onda kad je učinjeno sve što se može da se pomogne siromašnima kako bi pomogli sami sebi, još uvijek preostaju udovice i siročad, stari, bespomoćni i bolesni, koji trebaju razumijevanje i skrb. Nikada ih nemojmo zanemariti. Bog ih je povjerio u okrilje milosti, ljubavi i nježne skrbi svih onih koje je načinio svojim povjerenicima.” – Zdravlje i sreća, str. 201.

“Gospodin se ne brine za udovice i siročad tako što čini čuda i šalje manu s neba ili što šalje gavrane da ih hrane; već čudom što ga čini na srcima ljudi, kojim iz njih izgoni sebičnost i otvara izvore ljubavi kojoj je uzor Kristova ljubav.”– Zdravlje i sreća, str. 202.

“Druženje starih i mladih donosi blagoslove. Mladi mogu unijeti zrake sunca u srca i život starih… Mladima će zauzvrat koristiti mudrost i iskustvo starijih.” – Zdravlje i sreća, str. 204.

b. Što znamo o bespomoćnima i siromašnima? Marko 14:7Pnz 15:11. Zašto Bog to dozvoljava?

“Dovodeći među njih bespomoćne i siromašne koji će biti ovisni o njihovoj brizi, Krist svoje sljedbenike stavlja na kušnju. Svojom ljubavlju i službom za Njegovu djecu koja su u nevolji, mi dokazujemo istinitost svoje ljubavi prema Njemu. Ako ih izbjegavamo, pokazat ćemo da smo lažni učenici, stranci Kristu i Njegovoj ljubavi.” – Zdravlje i sreća, str. 205.


Petak 24. svibnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Kako možemo slijediti Kristov primjer u radu za zabludjele?

2. Što možemo naučiti iz načina na koji se Krist susretao s izopačenošću i nečistoćom?

3. Kako možemo pomoći onima koji se bore protiv poroka? Što trebamo zapamtiti?

4. Koju grupu oskudnih ljudi nikada ne smijemo zanemariti?

5. Zašto je Bog siromahe stavio među nas? Kako im možemo pomoći na najbolji način?

  • Hits: 1207