7. Služba izbavljenja

7. lekcija              Subota, 18. svibnja 2019.

Služba izbavljenja

“Duh Gospodina Boga na meni je, jer me pomaza da naviještam radosnu vijest siromasima. Posla me da povijem one srca slomljena, da proglasim sužnjima oslobođenje i uznicima otvaranje tamnica;” – Izaija 61:1.

„Popuštajući grijehu, čovjek stavlja svoju volju pod vlast Sotone. On postaje bespomoćni zarobljenik u vlasti kušača. Bog je poslao svog Sina na ovaj svijet da raskine okove Sotone i oslobodi čovjekovu volju.“ – Australasian Union Conference Record, 1. lipnja 1900.

 

Predlažemo da pročitate:   Želja vjekova, 524-528.
Nedjelja 12. svibnja

1. USPOSTAVLJANJE BOŽJEG KRALJEVSTVA

a. Koje pitanje je Isus postavio u vezi s Božjim kraljevstvom? Marko 4:30. Čemu je želio privući pažnju naroda?

“Krist je zemaljska kraljevstva zatekao u stanju izopačenosti… Kada je Krist došao na svijet da uspostavi svoje kraljevstvo, pogledao je ljudske vlasti i rekao: “S čime ćemo usporediti kraljevstvo Božje?” Ništa u ljudskom društvu nije Mu pružalo mogućnost za usporedbu. ...

Poslanje i djelo Isusa Krista bili su izrazita suprotnost zlu i nasilju koje se proširilo po cijelom svijetu. ... On je došao kao božanski Obnovitelj, da potlačenom i pogaženom čovječanstvu donese bogatu i obilnu milost s Neba kako bi silom Njegove pravednosti čovjek, grešan i ponižen kakav je bio, mogao postati sudionik božanske naravi. ...“ – Božja zadivljujuća milost, str. 14.

“Krist je uspostavio kraljevstvo na drugačijim načelima. On je pozivao ljude ne da vladaju, već da služe, jaki da nose nemoći slabih. Onaj koji ima moć, položaj, darove, obrazovanje, ima veću obvezu služiti svojim bližnjima.” – Želja vjekova, str. 550.

Ponedjeljak 13. svibnja

2. KRISTOVA MISIJA

a. Kako je opisan karakter dolazećeg Izbavitelja? U kojoj sili je On radio? Izaija 42:1-4.

“Plamičak vjere i nade jedva tinja. On je poticao, a ne ugasio. O svom stadu On se nježno brinuo kao pastir. Jaganjce je podizao na svoje ruke i nosio ih u naručju.” – Komentari biblijskih tekstova, tom 4. str. 1146.

b. Koju je carsku titulu Mesija trebao nositi? Izaija 9:6.

“Krist je “Knez mira” (Izaija 9:6). Njegovo je poslanje vratiti Zemlji i Nebu mir koji je grijeh narušio. Tko god se odrekne grijeha i otvori svoje srce Kristovoj ljubavi, postaje sudionik toga nebeskog mira...

Srce koje je u skladu s Bogom ispunjeno je nebeskim mirom i širi njegov blagoslovljeni utjecaj na sve oko sebe.”– Misli s Gore blagoslova, str. 27.

c. Kako ukratko možemo opisati Kristovu životnu misiju? Djela 10:38. Koje praktične stvari su sačinjavale Kristovo djelo? Matej 4:23,24.

“Sa srcem koje je uvijek bilo ganuto sviješću o našim slabostima, s uhom koje je uvijek bilo otvoreno za vapaje napaćenog čovječanstva, s rukom koja je uvijek bila spremna spasiti obeshrabrene i očajne, Isus, naš Spasitelj, “prošao je čineći dobro” (Djela 10:38).”– Božja zadivljujuća milost, str. 14.

“Bolesnici su dolazili na mjesta kroz koja je On trebao proći da potraže pomoć od Njega. K Njemu su, također, dolazili mnogi koji su bili obuzeti brigama, željni da čuju Njegove riječi i osjete dodir Njegove ruke. Tako je Isus išao od grada do grada, od mjesta do mjesta, propovijedao evanđelje i liječio bolesne - On, Kralj slave, u skromnoj odjeći ljudske naravi.” – Zdravlje i sreća, str. 22.

“Blag, pun razumijevanja, suosjećajan, uvijek pun obzira prema drugima, On je pokazivao Božji karakter i neumorno radio u službi za Boga i ljude.” – Zdravlje i sreća, str. 423.


Utorak 14. svibnja

3. KRISTOVO DJELO TREBA BITI I NAŠE DJELO

a. Koliko je opsežno bilo djelo koje je Krist vršio nadahnut Svetim Duhom? Izaija 61:1-3.

„Djelo koje prorok opisuje je djelo svakog Kristovog učenika. Mi trebamo govoriti Kristove riječi, trebamo drugima predstaviti zavjet milosti, Kristovu pravednost. Mi trebamo svijetu obznaniti da u našim posudama, u našim svjetiljkama imamo ulje milosti. Djelo je svakog Kristovog predstavnika, i u službi u crkvi, i među onima koji nemaju znanje o Bogu, govoriti o divnom spasenju koje je dobio kao Kristov besplatan dar.“ – The Review and Herald, 27. ožujka 1894.

b. Na koje djelo smo pozvani, kao Kristovi sljedbenici? Izaija 58:6,7.

“Svi koji postanu podanici Kristovog kraljevstva predstavljat će Njega svojim karakterom i naravi.” – Božja zadivljujuća milost, str. 14.

“Popuštajući grijehu, čovjek stavlja svoju volju pod vlast Sotone. On postaje bespomoćni zarobljenik u vlasti kušača. Bog je poslao svog Sina na ovaj svijet da raskine okove Sotone i oslobodi čovjekovu volju. On Ga je poslao da proglasi oslobođenje zarobljenima, da skine teške terete i potlačene izvede na slobodu.” – Naše visoko zvanje, str. 104.

„Saznajte što je potrebno siromašnima i nevoljnima, i tada u ljubavi i nježnosti podijelite s njima dobre stvari koje vam je Bog podario. Time im pomozite da zadobiju hrabrost, nadu i povjerenje. Na taj način izvršit ćete upravo ono djelo koje je Bog namijenio za vas.“ – The Medical Missionary, 1. lipnja 1891.

„Kristov način rada treba biti naš primjer. On je neprekidno prolazio čineći dobro. U hramu i zbornicama, po ulicama gradova, na trgovima i u radionicama, kraj mora i na padinama brežuljaka, On je propovijedao evanđelje i liječio bolesne. Njegov život je bio oličenje nesebične službe, i neka nam to posluži kao udžbenik. Kristova nježna ljubav puna samilosti predstavlja ukor za našu sebičnost i neosjetljivost.“ – 9. Svjedočanstvo, str. 26.

c. Koje obećanje je Krist dao svojim učenicima u pogledu sile koja će pratiti širenje evanđelja? Djela 1:8.


Srijeda 15. svibnja

4. SVJEDOCI IZBAVLJENJA

a. Koje nas ohrabrujuće riječi trebaju nadahnuti kako bi slijedili Krista u dopiranju do naših bližnjih? Izaija 52:761:6-9.

„(Bog) želi... da pođete u naše crkve i radite revno za Njega. On želi da održavate sastanke za one koji nisu članovi Zajednice, kako bi svijet doznao za istinu i posljednju vijest opomene. U mnogim mjestima ljudi će vas rado primiti i duše će vam biti zahvalne što ste im došli pomoći. Neka vam Gospod pomogne da se ovog djela prihvatite kao nikada ranije.“ – 9. Svjedočanstvo, str. 108.

„Da bi se Božje djelo izvršavalo neustrašivo, potrebno je imati moralnu hrabrost. U onima koji su takvi nema mjesta za samoljublje, sebične pobude, slavoljublje, ljubav prema lagodnosti ni želje da izbjegnu križ.“ – The Review and Herald, 7. veljače 1893.

b. Koji je divan primjer onoga što Isus želi da rade oni koje je On izbavio od grijeha? Matej 8:28Marko 5:6-8,18-20.

“Dva čovjeka izliječena od demona bili su prvi misionari koje je Isus poslao da propovijedaju Radosnu vijest u području Dekapolisa. Ovi su ljudi imali prednost slušati Isusovo učenje samo nekoliko trenutaka. Do njihovih ušiju nije nikada doprla nijedna propovijed s Njegovih usana. Nisu mogli poučavati narod kao što su to mogli učenici koji su svakodnevno bili s Isusom. Međutim, u svojoj su osobnosti nosili dokaze da je Isus bio Mesija. Mogli su reći ono što su znali; ono što su sami vidjeli i čuli i osjetili od Kristove sile. To je ono što može učiniti svatko čije je srce taknula Božja milost. Ivan, ljubljeni apostol, napisao je: “Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o Riječi života... što smo vidjeli i čuli, to navješćujemo i vama.” (1. Ivanova 1:1-3) Kao Kristovi svjedoci trebamo govoriti ono što znamo, ono što smo sami vidjeli, čuli i osjetili. Ako smo korak za korakom slijedili Isusa, imat ćemo nešto određeno reći o načinu na koji nas je vodio. Možemo reći kako smo provjerili Njegovo obećanje i utvrdili da je istinito. Možemo posvjedočiti ono što znamo o Kristovoj milosti. To je svjedočanstvo na koje nas Gospodin poziva, a zbog njegova nedostatka svijet gine.” – Želja vjekova, str. 340.


Četvrtak 16. svibnja

5. RADITI U PONIZNOSTI

a. Kakav stav je Isus imao dok je radio za druge, i što iz toga možemo naučiti? Ivan 6:38Jakov 4:6,10.

„Za najveću moguću nježnost i slobodu trebamo zahvaliti Kristovoj krvi iskupljenja. Krist je u svom učenju uvijek iznova iznosio vrijednost istinske poniznosti, pokazujući koliko je potrebno iskazivati suosjećanje, ljubav i spremnost na pomoć drugima.

„Ne možemo se pouzdati u ljudsku veličinu, ljudski razum ili u ljudske planove. Moramo se podčiniti vodstvu beskonačnog uma, priznajući da bez Krista ne možemo činiti ništa.“ – The Review and Herald, 18. kolovoza 1896.

b. Koliko daleko trebamo ići kako bismo doprli do onih koji se nalaze u potrebi? Job 29:15,16; Matej 25:34-40.

„Zapazite, vi ne trebate utješiti samo nekolicinu onih prema kojima ste skloni pokazati naklonost, već sve koji tuguju, sve koji vam se obrate za pomoć i olakšanje; i više od toga, trebate tražite one kojima je potrebna pomoć. Job kaže: "Istražih parbu onoga koga nisam znao" On nije čekao da ga pozovu, a zatim se okretao od njih, govoreći: "Neću im pomoći.“ – The Review and Herald, 15. listopada 1901.

„Svijet je pun ljudi i žena koji nose težak teret tuge, patnje i grijeha. Bog šalje svoju djecu takvima da im otkriju Onoga koji će ukloniti teret i dati im mir. Misija je Kristovih slugu da pomognu, da blagoslove, da iscijele.“ – The Review and Herald, 29. listopada 1903.


Petak 17. svibnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Po čemu se Kristovo kraljevstvo razlikuje od svjetskih kraljevstava?

2. Kako ja mogu biti sudionik u Kristovom djelu vraćanja mira koji je izgubljen zbog grijeha?

3. Što je naša dužnost, budući da smo izbavljeni iz ropstva grijeha?

4. Kako mogu iskazati svoju zahvalnost za Božju nesebičnu brigu o meni?

5. Kome trebam pomagati? Što treba biti moja misija?

  • Hits: 1193