6. Izbavljenje kroz uskrsnuće

6. lekcija   Subota, 11. svibnja 2019.

Izbavljenje kroz uskrsnuće

“Reče joj Isus: »Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I svatko tko živi i vjeruje u mene, neće umrijeti dovijeka. Vjeruješ li ovo?” – Ivan 11:25,26.

“Isus Krist je trijumfirao nad smrću i raskinuo okove groba, i svi koji spavaju u grobovima sudjelovat će u toj pobjedi; oni će izaći iz svojih grobova kao što je to učinio Onaj koji je pobijedio...” – Odabrane poruke 2, str. 272.

 

Predlažemo da pročitate:   Želja vjekova, str. 761-767.
Nedjelja 5. svibnja

1. BLAŽENA NADA

a. Kakvu je sigurnost budućeg života imao Job? Job 19:25-2714:14.

“Patrijarh Job u noći svojih muka uskliknuo je s nepokolebljivim pouzdanjem: “Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati... Iz svojeg ću tijela tad vidjeti Boga. Njega ću ja kao svojega gledati, i mojim očima neće biti stranac.” (Job 19:25-27)” – Maranatha, str. 13.

b. Kakvo obećanje imamo u pogledu uskrsnuća? Hošea 13:14; 2. Timoteju 4:7,8.

„Na pitanje: 'Kad umre čovjek, hoće li oživjeti?' dobiven je definitivan odgovor. Sišavši u grob – noseći na sebi kaznu za čovjekov grijeh – Krist je razagnao tamu groba za one koji umiru u vjeri. Bog u ljudskom obliku iznio je na svjetlost dana život i besmrtnost posredstvom evanđelja. Umirući, Krist je osigurao vječni život svima koji uzvjeruju u Njega. Umirući, On je začetnika grijeha i pobune osudio na zasluženu i neizbježnu kaznu grijeha – vječnu smrt.“ – 6. Svjedočanstvo, str. 215.

Ponedjeljak 6. svibnja

2. VELIČANSTVENA PROMJENA

a. Što se događa s tijelom poslije smrti? Ivan 11:39.

“Lazara su položili u jednu špilju u stijeni i jedan golem kamen bio je stavljen na ulaz. “Dignite kamen!” rekao je Krist. Misleći da samo želi pogledati umrlog, Marta je prigovorila rekavši da je tijelo već četiri dana sahranjeno i raspadanje je već započelo.” – Želja vjekova, str. 534.

„U pećinskom grobu ležalo je Lazarevo tijelo, hladno, nijemo i mrtvo.“ – The Youth's Instructor, 4. svibnja 1889.

b. Do kakve promjene dolazi prilikom uskrsnuća? 1. Korinćanima 15:51-54.

“Živi pravedni preobražavaju se “u jedan hip, u tren oka”. Na Božji su glas proslavljeni. Sada su postali besmrtni i s uskrsnulim svetima odneseni u zrak u susret Gospodu. Anđeli skupljaju “svoje izabranike od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba.” (Marko 13:27).” – Velika borba, str. 645.

“Smrt nam otima naše voljene. Mi zatvaramo njihove oči i odijevamo ih za ukop te ih odlažemo dalje od svojih očiju, ali nada podupire naš duh. Mi se nismo zauvijek rastali, već ćemo se susresti s našim voljenima koji spavaju u Isusu. Oni će se vratiti iz neprijateljske zemlje. Dolazi Darivatelj života. Mnoštvo svetih anđela prati Ga na Njegovom putu. On kida konopce smrti, kida lance groba i dragocjeni zatočenici izlaze zdravi i besmrtni” – Vjerom kojom živim, str. 185.

„Prilikom uskrsnuća bit će potpuno sačuvana istovjetnost naše osobnosti, iako ne i iste čestice ili materijalne tvari koja je položena u grob. Čudesna Božja djela predstavljaju tajnu za čovjeka. Duh – karakter čovjeka – vraća se Bogu, kako bi se sačuvao. Prilikom uskrsnuća svaki će pojedinac imati svoj osobni karakter. Bog će u svoje vrijeme podići umrle, udahnuti im ponovo dah života i oživjeti suhe kosti. Uskrsnuli će ustati iz groba u istom obliku kako su i legli, ali će biti oslobođeni bolesti i svih nedostataka. Oni će zadržati iste osobine i crta lica, tako da će srodnici i prijatelji prepoznati jedni druge.” – Komentari biblijskih tekstova, tom 6. str. 1093.


Utorak 7. svibnja

3. ČEKANJE BLAŽENE NADE

a. Koji događaj je povezan s uskrsnućem? Ivan 14:1-3.

„Dugo smo čekali na povratak našeg Spasitelja, ali je obećanje ipak sigurno. Uskoro ćemo biti u obećanom domu.“ – 8. Svjedočanstvo, str. 272.

“Cilj Kristova odlaska bio je suprotan onome čega su se učenici bojali. On nije značio posljednji rastanak. Otišao je kako bi im pripremio mjesto, da bi mogao ponovno doći i uzeti ih k sebi. Dok im bude pripremao stanove, oni trebaju izgraditi karakter prema božanskom uzoru.” – Želja vjekova, str. 663.

b. Kakvo ohrabrenje imamo u vezi s onima koji su umrli? Kakvu sigurnost imamo da će se uskrsnuće zaista dogoditi? 1. Solunjanima 4:13-17.

“Darivatelj života pozvat će one koje je kupio da ustanu u prvom uskrsnuću, i do tog pobjedonosnog trenutka, kada se oglasi posljednja truba i velika se vojska podigne na vječnu pobjedu, svaki sveti koji počiva bit će na sigurnom, čuvan poput dragocjenog bisera kojeg Bog zna po imenu. Kroz Spasiteljevu silu koja je prebivala u njima dok su bili živi, i zbog toga što su bili sudionici božanske prirode, oni su podignuti iz mrtvih.

Isus Krist je trijumfirao nad smrću i raskinuo okove groba, i svi koji spavaju u grobovima sudjelovat će u toj pobjedi; oni će izaći iz svojih grobova kao što je to učinio Onaj koji je pobijedio...” – Odabrane poruke 2, str. 271, 272.

c. Na kakvo bi nas razmišljanje to trebalo navesti? Titu 2:13.

“Kamo god da idemo, trebamo nositi ozračje kršćanske nade i radosti; tada će oni koji ne poznaju Krista uvidjeti privlačnost religije koju ispovijedamo; nevjernici će vidjeti dosljednost naše vjere. Mi moramo imati najjasniji pogled o Nebu, mjestu gdje je sva svjetlost i radost.” – Uzvisimo Isusa, str. 244.

“Krist će uskoro doći po drugi put. O tome bismo trebali često govoriti. To bi trebala biti najistaknutija misao u našem umu.” – Podignimo pogled, str 311.


Srijeda 8. svibnja

4. USKRSNUĆE: DOKAZ BOŽANSTVA

a. Kako Kristovo uskrsnuće postaje ključna točka naše vjere i nade? 1. Korinćanima 15:16-22.

„Krist je omogućio svakom Adamovom sinu da životom poslušnosti pobijedi grijeh i iskupljen Kristovom krvlju uskrsne iz groba u nasljedstvo besmrtnosti.“ – In Heavenly Places, str. 44.

b. Koje Kristove riječi pokazuju da je On imao životvornu silu u sebi? Ivan 10:17,18; 2:19-21.

“Kad se glas moćnog anđela čuo kraj Kristovog groba kako govori: “Tvoj Otac Te zove!”, Spasitelj je izašao iz groba životom koji se nalazio u Njemu samome.

Nad razvaljenom Josipovom grobnicom Krist je pobjedonosno obznanio: “Ja sam uskrsnuće i život.” Ove riječi moglo je izgovoriti samo Božanstvo. Sva stvorena bića žive Božjom voljom i silom. Ona su ovisni primatelji života od Boga. Od najuzvišenijeg serafina do najskromnijeg živog bića, svi iznova primaju silu s Izvora života. Samo Onaj koji je jedno s Bogom može reći za život: “Imam vlast dati ga, imam vlast opet ga uzeti.” U svojoj božanskoj prirodi Krist je posjedovao silu da slomi okove smrti. “– Želja vjekova, str. 765.

„Kristov duh je zajedno s Njegovim tijelom počivao u grobu, nije se vinuo u nebo... Sve što je sačinjavalo život i biće Kristovo, ostalo je s Njegovim tijelom u grobnici; i On je iz groba ustao kao potpuno biće; svoj duh On nije tada morao dozivati s neba. On je imao vlast da svoj život položi i da ga ponovo uzme.“ – The Spirit of Prophecy 3, str. 203, 204.

c. Koje proročanstvo je bilo ispunjeno prilikom Kristovog uskrsnuća? Psalam 68:18.

„Ali oni koji su izašli iz grobova prilikom Kristova uskrsnuća, bili su podignuti na vječni život. Oni su bili mnoštvo zarobljenika koji su bili uzneseni s Njime kao trofeji u znak Njegove pobjede nad smrću i grobom.“ – Odabrane poruke 1, str. 304.


Četvrtak 9. svibnja

5. PODIZANJE DRUGIH U ŽIVOT

a. Koga je Elizej uskrsnuo pomoću Kristove čudesne sile? 2. Kraljevima 4:32-37.

“I tako je bila nagrađena vjera ove žene. Krist, veliki Životodavatelj, vratio joj je sina. Na sličan će način biti nagrađeni i Njegovi vjerni kada, prilikom Njegova dolaska, smrt izgubi svoj žalac i grob pobjedu, kojom se hvalio. Tada će svojim slugama vratiti djecu koju im je smrt oduzela.” – Proroci i kraljevi, str. 239.

b. Koga je Isus uskrsnuo neposredno prije kraja svoje zemaljske službe? Ivan 11:38,39,43. Koja je bila Njegova namjera u izvršenju ovog čuda?

“Krist je sad pokazao svoju vlast nad smrću i grobom. Ovo veliko čudo bilo je vrhunski dokaz koji je Bog pružio ljudima da je On poslao svog Sina na svijet zbog njihovog spasenja. To je bio izraz božanske sile dovoljan da uvjeri svaki um koji je pod vlašću zdravog rasuđivanja i prosvijetljene savjesti. Mnogi koji su bili svjedoci Lazarova uskrsnuća povjerovali su u Isusa. Međutim, pojačala se mržnja svećenika prema Njemu. Odbacili su sve manje dokaze o Njegovoj božanskoj prirodi, i ovo ih je novo čudo samo razjarilo… Više no ikad odlučili su učiniti kraj Kristovu djelovanju.” – Želja vjekova, str. 518.


Petak 10. svibnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Kako nam Krist daje nadu u uskrsnuće?

2. Koje se promjene događaju prilikom uskrsnuća, a što ostaje isto? Zašto?

3. Kako se brižno Bog stara o svakom zaspalom svetom čovjeku?

4. Što je značajno u činjenici da je Isus imao silu položiti svoj život i opet ga uzeti?

5. Što je čudo Lazarovog uskrsnuća pokazalo?

  • Hits: 1422