5. Izbavljenje od smrti

5. lekcija                     Subota, 4. svibnja 2019.

Izbavljenje od smrti

“Gdje je, smrti, žalac tvoj? Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?” – 1. Korinćanima 15:55

“Božji izabranici mogu umrijeti obavljajući svoju dužnost, ali će samo otići na počinak i mirovati dok ih Isus ne probudi kako bi s Njim dijelili vječnu slavu.” – Podignimo pogled, str. 272.

 

Predlažemo da pročitate:   The Spirit of Prophecy 4, 351-369;
  Sinovi i kćeri Božje, 227, 228.
Nedjelja 28. travnja

1. SASTAVNICE ŽIVOTA

a. Opiši proces u kojem Bog daje život čovjeku. Postanak 2:7; 1. Korinćanima 15:45 (prvi dio).

“Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku, ali to Njegovo djelo iako je bilo savršeno u svakom pogledu bilo je bez života. Tada je Bog kao Osoba, sam nositelj života i postojanja, udahnuo dah života u to svoje djelo i čovjek je postao živo, razumno biće. Svi su dijelovi ljudskog organizma stavljeni u “pogon”… Čovjek je postao živa duša.” – Zdravlje i sreća, str. 415.

b. Na koji način ovaj proces počinje obrnuto teći kada čovjek umre? Psalam 146:4104:29.

“Tjelesni život je nešto što svaki pojedinac prima. To nije nešto vječno ili besmrtno jer ga Bog, Darovatelj života, ponovo uzima. Čovjek nema vlast nad svojim životom.” – Maranatha, str. 302.

Ponedjeljak 29. travnja

2. ŠTO JE SMRT?

a. Kakvo je stanje čovjeka u smrti? Propovjednik 9:5,6; Psalam 6:5.

“Ali ako mrtvi već uživaju blaženstvo neba ili se muče u plamenu pakla, čemu budući sud? Učenja Božje riječi o tim važnim pitanjima nisu niti nejasna niti proturječna. Njih mogu razumjeti svi ljudi. Ali koji razuman čovjek može vidjeti imalo mudrosti ili pravde u raširenom vjerovanju o nagrađivanju odmah po smrti? Hoće li pravednici, nakon što se njihov slučaj ispita na sudu, primiti pohvalu: "Dobro, valjani i vjerni slugo, uđi u veselje Gospodara svoga!", ako već možda vjekovima borave u Njegovoj prisutnosti? Hoće li grješnici biti pozvani s mjesta gdje se muče da prime presudu Suca cijele zemlje: "Idite od mene, prokleti, u oganj vječni"? (Matej 25:2141) Strašnog li ruganja! Sramne li optužbe protiv Božjeg milosrđa i pravednosti!” – Velika borba, str. 549.

„Za ovo vrijeme važno je pravilno razumijevanje onoga 'što govori Pismo' o stanju mrtvih. Božja Riječ kaže da mrtvi ne znaju ništa, 'i ljubavi njihove i mržnje njihove... nestalo je' (Propovjednik 9:6).“ – Evangelizam, str. 190.

b. Što se događa s tijelom kada umremo? Propovjednik 3:20Postanak 3:19.

„Bog je objavio da se, kao kazna za (Adamov) grijeh, čovjek mora vratiti u zemlju iz koje je uzet: 'Jer si prah, i u prah ćeš se vratiti' (Postanak 3:19).“ – The Spirit of Prophecy 4, 352.

c. S čime je smrt uspoređena? Ivan 11:11-14.

“Za vjernika smrt ne znači puno. Krist govori o njoj kao da ima malu važnost. “Ako tko drži riječ moju, sigurno neće nikad vidjeti smrti”, “neće nikad okusiti smrti”. Za kršćanina smrt je samo san, trenutak tišine i tame. Život je sakriven s Kristom u Bogu i “kad se pojavi Krist, vaš život, tada ćete se vi s njim pojaviti zaodjenuti slavom” (Kološanima 3:4).” – Želja vjekova, str. 787.


Utorak 30. travnja

3. PREBIVALIŠTE MRTVIH

a. Kako je trajnost smrti opisana? Job 7:9,10. Psalam 146:4. Na što bi nas trebalo navesti razmišljanje o ovim stvarima? Psalam 90:12.

„Smrt je ozbiljna, ali je život daleko ozbiljniji. Ponovno ćemo se susresti sa svakom misli, riječi i djelom učinjenim u svom životu. Ono što učinimo od sebe u vrijeme kušanja, to ćemo ostati u cijeloj vječnosti. Smrt donosi propast tijelu, ali ne mijenja karakter. Kristov dolazak ne mijenja naš karakter, već ga samo utvrđuje za uvijek, bez promjene...

Pozivam članove crkve da budu kršćani, slični Kristu. Isus je radio, ali ne za sebe, već za druge ... Ako ste vi kršćani, oponašat ćete Njegov primjer ...” – Vjerom kojom živim, str. 169.

„Gledajte na svaku dužnost, koliko god bila skromna, kao na svetinju, jer je ona dio službe Bogu. Ne dopustite da vas išta navede da zaboravite Boga. Unesite Krista u sve što radite. Tada će vaš život biti ispunjen sjajem i zahvalnošću.“ – In Heavenly Places, str. 226.

“Svaki trenutak opterećen je vječnim posljedicama. Mi smo stražari i zato svakog trenutka moramo biti spremni za službu. Prilika koja nam se sada pruža da nekoj gladnoj duši uputimo riječi života možda se nikada više neće pružiti. Bog može i toj duši reći: “Još noćas zatražit će ti se natrag duša.” (Luka 12:20)” – Vjerom kojom živim, str. 158.

b. Kamo svi ljudi odlaze kad umru? Djela 2:29,34,35; Psalam 89:48Propovjednik 9:10.

“Nigdje u Svetom pismu nema tvrdnje da pravednici primaju svoju nagradu ili grješnici svoju kaznu odmah po smrti. Patrijarsi i proroci nisu tako nešto tvrdili. Ni Krist i Njegovi apostoli nisu dali naslutiti tako nešto. Biblija jasno uči da mrtvi ne odlaze odmah u Nebo, nego da spavaju do uskrsnuća (1.Solunjanima 4:14Job 14:10-12). Onog dana kad se "prekine srebrna vrpca i zlatna se svjetiljka razbije" (Propovjednik 12:6), prestaju sve čovjekove misli. Oni koji silaze u grob počivaju u miru. Ne znaju ništa ni o čemu što se događa pod suncem. (Job 14:21) Blaženog li počinka za umorne pravednike!” – Velika borba, str. 549.


Srijeda 1. svibnja

4. IZBAVLJENJE OD SMRTI

a. Što je smrtni žalac? 1. Korinćanima 15:56.

„Gajimo Kristov duh. On je ostavio svoje kraljevsko prijestolje, zaodjenuo svoju božansku prirodu ljudskom i došao na ovu zemlju, svu iskvarenu i uprljanu grijehom, kako bi se suočio s čovjekovim neprijateljem i izbavio nas od ropstva grijehu i smrti.“ – The Review and Herald, 16. srpnja 1889.

b. Što možemo reći kad vidimo Kristovu pobjedu? 1. Korinćanima 15:55,57. Kako nas On izbavlja od smrti? 1. Korinćanima 15:3; 1. Timoteju 2:5,6.

„Svojim životom Krist je otkupio sva ljudska bića. On je umro okrutnom smrću kako bi spasio ljudska bića od vječne smrti. On je dao svoj bezgrješni život da bi za grješnika stekao život koji je sličan Božjem životu. Svojom smrću On je čovjeku otvorio mogućnost da raskine sa Sotonom, da se vrati u zajednicu s Bogom, i da vjerom u Otkupitelja dobije oproštenje...

Onaj kome na raspolaganju stoje sve sile i na nebu i na zemlji, uzdići će svaku dušu koja se kaje i vjeruje... On se duboko zanima za svaku dušu, jer je cijenom svog života platio da nitko ne bude izgubljen za svu vječnost.“ – Sinovi i kćeri Božje, str. 228.

c. Što je Krist svojom smrću uništio? Hebrejima 2:14.

“Spasiteljevim posljednjim uzvikom: “Svršeno je!”, Sotoni je odzvonilo posmrtno zvono. Tad je odlučena velika borba koja je tako dugo trajala i osigurano konačno uklanjanje zla. Božji Sin prošao je kroz vrata groba “da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla.” (Hebrejima 2:14). Luciferova težnja za samouzvišenjem navela ga je da kaže: “Povrh zvijezda Božjih prijestolje ću dići... bit ću jednak Višnjemu.” A Bog objavljuje: “Pretvorih te na zemlji u pepeo... nestade zauvijek. (Izaija 14:13,14; Ezekiel 28:18,19).” – Velika borba, str. 503.


Četvrtak 2. svibnja

5. IZBAVLJENJE OD SMRTNOG STRAHA

a. Koji strah danas zarobljava mnoge ljude? Što Krist svojom smrću želi učiniti za nas? Hebrejima 2:15.

„U svim trenutcima opasnosti, Krist se obraćao svom Ocu. On je 'došao do krvi' u trenutku kada je strah od moralnog neuspjeha djelovao poput smrtnog straha. Kada je kleknuo u Getsemaniji, u agoniji svoje duše, kapljice krvi padale su iz Njegovih pora i natapale zemlju. On se molio uz glasne povike i suze, i Bog Ga je u Njegovom strahu uslišio. On Ga je ojačao, kao što će ojačati sve koji se ponize i sebe, svoju dušu, tijelo i duh predaju u ruke Boga koji drži svoj zavjet.“ – Odabrane poruke 3, str. 131.

b. Čega se ne trebamo bojati? Zašto? Matej 10:28-31; 1. Ivanova 4:4.

“Bog se oduvijek brinuo o svojem narodu. Krist je naučio svoje učenike da je količina božanske pozornosti, posvećene svakom stvoru, u skladu s položajem koji mu je određen među Božjim djelima stvaranja. On je skrenuo njihovu pozornost na ptice u zraku. Ni vrabac, rekao im je On, ne pada na zemlju da ga ne zamijeti oko našeg nebeskog Oca. Ako se, dakle, On brine o malom vrapcu, onda su i duše onih za koje je Krist umro dragocjene u Njegovim očima. Vrijednost čovjeka, položaj koji mu je Bog dodijelio, otkriva se na križu na Golgoti. ...”– Moj život danas, str. 292.


Petak 3. svibnja

PITANJA ZA OSOBNO RAZMIŠLJANJE:

1. Opiši kako je čovjek postao živa duša.

2. Što za kršćanina predstavlja smrt?

3. Kako smrt utječe na karakter?

4. Kako je Krist pobijedio smrt?

5. Kako je Krist iskusio strah od smrti i kako je zadobio pobjedu?

  • Hits: 1454