9 Biser

Matej 13:45,46

Naš Spasitelj usporedio je blagoslove ljubavi koja spašava sa skupocjenim biserom. Svoju pouku slikovito je prikazao usporedbom o trgovcu koji je tražio dragocjeni biser, a kad gaje našao, otišao je i prodao sve što je imao i kupio ga. Krist je taj skupocjeni biser. U Njemu je sva Očeva slava, punina božanstva. On je sjaj Očeve slave i slika Njegova bića. U Njegovu su karakteru izražene božanske osobine. Svaka stranica Svetog pisma sja Njegovom svjetlošću. Kristova pravednost, nalik čistome bijelom biseru, nema mane ni mrlje.

Nikakvim postupkom čovjek ne može poboljšati uzvišeni i dragocjeni Božji dar. On je besprijekoran. U Kristu je "sakriveno sve blago mudrosti i znanja." Kološanima 2:3. On "nam postade mudrost od Boga, pravednost, posvećenje i otkupljenje." 1. Korinćanima 1:30. U Kristu se nalazi sve što može zadovoljiti potrebe i čežnju ljudske duše, u ovome svijetu i u onome budućem. Naš Otkupitelj je tako skupocjen biser da u usporedbi s Njim sve izgleda kao gubitak. (115)

Krist "k svojima dođe, ali Ga Njegovi ne primiše." Ivan 1:11. Božja svjetlost obasjala je tamu ovoga svijeta i "tama ga ne obuze." Ivan 1:5. Ipak, nisu svi bili ravnodušni prema nebeskom daru. Trgovac u priči predstavlja one ljude koji su iskreno težili za istinom. U raznim narodima bilo je ozbiljnih i misaonih ljudi koji su u književnosti, znanosti i religiji poganskih naroda tražili ono što bi mogli prihvatiti kao duhovno blago. I među Zidovima je bilo onih koji su tražili ono što nisu imali. Nezadovoljni svojom formalističkom religijom, čeznuli su za nečim što bi ih duhovno uzdiglo. Učenici koje je Krist odabrao spadali su u tu grupu, a u onu prvu Komelije i

Etiopljanin koji su čeznuli za nebeskom svjetlošću i molili se za nju; kad su im učenici otkrili Krista, radosno su Ga prihvatili. U Kristovoj priči biser nije prikazan kao dar. Trgovac gaje kupio davši za njega sve što je imao. Mnogi stoga dovode u pitanje značenje tih riječi, jer je Krist u Svetom pismu prikazan kao besplatan dar. On i jest dar, ali samo onima koji Mu predaju sve: sami sebe, svoju dušu, tijelo i duh. Moramo se predati Kristu, živjeti životom dobrovoljne poslušnosti svim Njegovim zahtjevima. Sve što jesmo, svi naši talenti i sposobnosti, sve je Gospodnje i trebamo to posvetiti Njegovoj službi. Kad Mu se tako posve predamo, Krist će se predati nama, zajedno sa svim nebeskim blagom, i dobit ćemo taj dragocjeni biser.

Spasenje je besplatan dar, ali usprkos tome mora ga se "kupiti" i "prodati". Na tržištu božanskog milosrđa dragocjeni je biser prikazan kako je kupljen bez novca i bez cijene. Na tom tržištu svi mogu dobiti nebesko blago. Riznica dragulja istine otvorena je svima. "Gle, otvorio sam pred tobom vrata," kaže Gospod, "kojih nitko ne može zatvoriti."

Nikakav mač ne čuva prolaz kroz ta vrata. Glasovi iznutra i kraj vrata govore: "Dođi!" Spasiteljev glas poziva nas usrdno i ljubazno: "Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš." Otkrivenje 3:8, 18. (116)

Kristovo evanđelje je blagoslov koji svi mogu imati. Spasenje jednako mogu kupiti i najsiromašniji kao i najbogatiji, jer se ne stječe svjetovnim bogatstvom, ma kako ono bilo veliko. Dobiva se dobrovoljnom poslušnošću, kad se predamo Kristu kao vlasništvo koje je On otkupio. Ni najviše obrazovanje samo po sebi ne može čovjeka približiti Bogu. Farizeji su uživali sve zemaljske i sve duhovne prednosti, i u svojoj su hvalisavoj oholosti govorili: "Bogat sam, nagomilao sam bogatstvo; ništa mi ne treba", ali je svatko od njih bio "nesretan, i bijedan, i siromašan, i slijep, i gol." Otkrivenje 3:17. Krist im je ponudio skupocjeni biser, ali su ga oni prezrivo odbili. Krist im je stoga rekao: "Zaista, kažem vam, carinici i bludnice dolaze još prije vas u kraljevstvo Božje!" Matej 21:31.

Ne možemo zaraditi spasenje, ali moramo ga tražiti tako usrdno i uporno kao da smo spremni za njega se odreći svega na svijetu.

Moramo tražiti skupocjeni biser, ali ne na zemaljskom tržištu ni na svjetovni način. Cijenu tog bisera ne možemo platiti ni zlatom ni srebrom, jer ono ionako pripada Bogu. Nemojte misliti da spasenje možete zadobiti zemaljskim ili duhovnim prednostima. Bog traži od vas dragovoljnu poslušnost. Poziva vas da se odreknete grijeha. "Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobijedih i sjedoh sa svojim Ocem na Njegovu prijestolju," kaže Krist. Otkrivenje 3:21. (117)

Ima ljudi koji kao da neprestano traže nebeski biser, ali se ne odriču potpuno svojih loših navika. Ne umiru sebi da bi u njima mogao živjeti Krist i stoga ne nalaze skupocjeni biser. Nisu pobijedili nesveto častoljublje i ljubav prema svjetovnim užicima. Nisu uzeli križ i ne slijede Krista na putu samoodricanja i žrtve. Oni su gotovo kršćani, ali ipak nisu posve kršćani; čini se da su blizu nebeskom kraljevstvu, ali ne mogu ući u njega. Biti gotovo spašen ali ne posve, znači biti ne gotovo izgubljen, nego posve izgubljen.

Priča o trgovcu koji je tražio skupocjeni biser ima dvostruko značenje: ona se ne odnosi samo na ljude koji traže nebesko kraljevstvo, već i na Krista koji traži svoju izgubljenu baštinu. Krist - nebeski trgovac koji traži skupocjeno biserje - u izgubljenom je čovječanstvu vidio skupocjeni biser. Vidio je da za čovjeka, okaljanog i uniženog grijehom, postoji mogućnost otkupljenja. Srca koja su bila poprište borbe sa Sotonom i koja su spašena silom ljubavi, Otkupitelju su draža od onih koja nikada nisu pala. Bog nije gledao na ljude kao na zle i bezvrijedne; gledao je na njih u Kristu i vidio kakvi bi mogli postati kroz ljubav koja spašava. Skupio je sve blago svemira i dao ga da bi kupio biser. A Isus, našavši ga, stavio ga je u svoju krunu. "Kao drago kamenje krune oni će blistat u zemlji Njegovoj." Zaharija 9:16. "Moji će biti, moja stečevina - govori Jahve nad Vojskama, u Dan koji spremam." Malahija 3:17.

Krist kao skupocjeni biser i naša prednost da steknemo to nebesko blago teme su o kojima trebamo najviše razmišljati. Sveti Duh otkriva ljudima vrijednost skupocjena bisera. Vrijeme kad na čovjeka djeluje Sveti Duh jest vrijeme kad se u posebnom smislu traži i nalazi nebeski dar. U Kristovo vrijeme mnogi su čuli evanđelje, ali im je um bio zamračen lažnim učenjima pa u skromnom galilejskom Učitelju nisu prepoznali Božjeg Poslanika. No nakon Kristova uzašašća Njegovo je ustoličenje u Njegovu posredničkom kraljevstvu najavljeno izlijevanjem Svetog Duha na Dan duhova. Kristovi svjedoci objavili su moć uskrsnulog Spasitelja. Nebeska svjetlost prodrla je u um ljudi koje su obmanuli Kristovi neprijatelji. Sada su Ga vidjeli uzvišenog kao "Vođu i Spasitelja, da dadne Izraelu obraćenje i oproštenje grijeha." Djela 5:31. Vidjeli su Ga okruženog nebeskom slavom, s rukama punim neizmjerna blaga koje će dati svima koji se odreknu svoje pobune. Kad su apostoli navijestili slavu Jedinorođenog u Oca, obratilo se tri tisuće duša. Došli su do spoznaje kakvi su zapravo - grješni i okaljani - te uvidjeli da je Krist njihov prijatelj i Otkupitelj. Silom Svetog Duha, koji se spustio na ljude, Krist je bio uzvišen i proslavljen pred njima. Vjerom su ti vjernici vidjeli Krista kao Onoga koji je pretrpio poniženje, patnju i smrt kako oni ne bi poginuli, već dobili vječni život. Kad im je Sveti Duh otkrio Krista, spoznali su Njegovu moć i veličanstvo te su pružili ruke prema njemu rekavši: "Vjerujem." (118)

Potom je radosna vijest o uskrsnulom Spasitelju odnesena do najudaljenijih krajeva tada poznatog svijeta. Obraćenici su se stjecali u crkvu sa svim strana. Vjernici su se ponovno obratili, a grješnici su se sjedinili s kršćanima u traženju skupocjena bisera. Ispunilo se proročanstvo da će slabi biti "kao David," a Davidov dom "kao anđeo Gospodinov." Zaharija 12:8. Svaki je kršćanin u svom bratu vidio dobrotu i ljubav nalik božanskoj. Svi su imali iste interese i isti cilj. Sva su srca kucala složno. Svi vjernici imali su samo jednu težnju: otkriti u svom životu karakter nalik Kristovom i raditi na proširenju Njegova kraljevstva. "Mnoštvo je vjernika bilo jedno srce i jedna duša. . . . Apostoli su vrlo odvažno svjedočili za uskrsnuće Gospodina Isusa, i velika je milost bila nad njima svima." Djela 4:32, 33. "A Gospodin je svaki dan pripajao Crkvi one koji se spašavahu." Djela 2:47. Kristov Duh prožimao je cijelu zajednicu vjernika jer su pronašli skupocjen biser. (120)

Ti će se prizori ponoviti, i to s još većom silom. Izlijevanje Svetog Duha na Dan duhova bilo je rana kiša, ali će kasna kiša biti još obilnija. Sveti Duh čeka da Ga zatražimo i primimo. Krist će se ponovno otkriti u svojoj punini, silom Svetoga Duha. Ljudi će spoznati vrijednost skupocjena bisera i reći zajedno s apostolom Pavlom: "Ali sve što mi je bilo vrijedno, izgubilo je u mojoj cijeni vrijednost za me zbog Krista. Štoviše, sve sada gubi u mojoj cijeni svoju vrijednost zbog najveće prednosti: spoznaje Krista Isusa, moga Gospodina, kojega radi sve ostavih." Filipljanima 3:7, 8. (121)

  • Pregleda: 92