8 Skriveno blago

Matej 13:44

"S kraljevstvom je nebeskim kao s blagom što skriveno leži u polju. Kad ga netko pronađe, sakrije ga te, pun radosti, ode da proda sve što ima i kupi ono polje."

U staro doba često se događalo da ljudi sakriju svoje blago u zemlju. Krađe i razbojstva bili su učestale pojave. Kad god bi došlo do promjene vlasti, oni koji su imali veliku imovinu mogli su očekivati da će morati platiti visoki porez. Osim toga zemlja je neprestano bila u opasnosti od pljačkaških horda.

Bogataši su stoga pokušavali spasiti svoje blago tako što će ga sakriti, a najsigurnijim im se činilo zakopati ga u zemlju. No često bi se dogodilo da to skrovište ostane zaboravljeno - bilo zato što je vlasnik umro, bilo zato što je bio utamničen ili prognan iz zemlje te na taj način prisilno odvojen od svog blaga - pa je blago, koje je netko s toliko muke pokušao sakriti, bilo prepušteno slučajnom nalazniku. U Kristovo doba nije bilo ništa neobično na napuštenom zemljištu pronaći stari novac ili pak zlatni i srebrni nakit.

Neki čovjek, primjerice, zakupi zemljište da ga obrađuje, i dok ore polje plugom koji vuku volovi, iskopa zakopano blago. Otkrivši ga, shvati da bi se mogao obogatiti, pa ponovno zakopa blago, vrati se kući i proda sve što ima da bi mogao kupiti polje na kome je našao blago. Njegova obitelj i susjedi misle kako je poludio jer ne vide nikakvu vrijednost u napuštenom zemljištu. No taj čovjek zna što radi; čim je stekao pravo vlasništva nad poljem, pažljivo gaje pretražio kako bi našao blago koje sije tom kupnjom osigurao. (103)

 Ova priča zorno prikazuje vrijednost nebeskog blaga te kakav napor treba uložiti da ga se stekne. Čovjek koji je našao blago u polju bio je spreman odreći se svega što ima i uložiti velik trud kako bi osigurao skriveno blago. I onome tko nađe nebesko blago nikakav trud neće biti prevelik, nijedna žrtva preteška da stekne blago istine.

U Isusovoj priči polje s blagom predstavlja Sveto pismo, a blago predstavlja evanđelje. Ni cijela zemlja nije toliko protkana zlatnim žilama ni ispunjena dragocjenostima kao što je to Božja riječ.

Kako je blago skriveno

Za blago evanđelja kaže se daje skriveno. Oni koji su mudri u vlastitim očima i naduti učenjem tašte filozofije, ne mogu spoznati ljepotu, silu i tajnu plana otkupljenja. Mnogi imaju oči a ipak ne vide, imaju uši a ne čuju, imaju razum ali ne mogu spoznati to skriveno blago.

Čovjek može proći kraj mjesta gdje se nalazi skriveno blago, može i sjesti pod stablo da se odmori a ne znati da se ono krije pod njegovim korijenjem. Tako je bilo sa Židovima. Hebrejima je bila povjerena istina skupocjena poput zlata. Židovski obredni sustav, koji je nosio pečat Neba, uspostavio je sam Krist. U slikama i simbolima krile su se velike istine o otkupljenju. Ipak, kad je Krist došao na zemlju, Židovi Ga nisu prepoznali kao Mesiju na koga su upućivali svi ti simboli. Imali su u rukama Božju riječ, ali prćdaje koje su se prenosile s naraštaja na naraštaj, te ljudska tumačenja Svetog pisma, sakrili su im istinu kakva je u Isusu. Izgubila se duhovna važnost svetih spisa. Bila im je otvorena riznica sveg znanja i spoznaje, ali oni je nisu shvatili. (104)

Bog ne skriva svoju istinu od ljudi; oni je sami zamračuju svojim postupcima. Krist je židovskom narodu dao obilje dokaza da je On Mesija, ali Njegovo je učenje tražilo od njih da korijenito promijene svoj život. Shvatili su da bi se, ukoliko prihvate Krista, morali odreći svojih omiljenih postavki i predaja te svojih sebičnih i bezbožnih postupaka. Kristovo učenje tražilo je žrtvu da bi se prihvatila nepromjenljiva i vječna istina i stoga nisu htjeli priznati najočigledniji dokaz koji im je Bog dao i povjerovati u Krista. Tvrdili su da vjeruju u spise Starog zavjeta, a ipak su odbili prihvatiti svjedočanstvo koje je tamo zapisano o Kristovom životu i karakteru. Nisu se željeli osvjedočiti iz straha da bi se tada morali obratiti i odreći se svojih starih pogleda. Među njima se nalazilo blago evanđelja - Put, Istina i Život - ali oni su odbacili najveći dar koji im je Nebo moglo dati.

"Ipak su mnogi i od članova Velikog vijeća vjerovali u Njega," čitamo; "Ali zbog farizeja nisu to javno priznavali, da ne budu izopćeni iz sinagoge." Ivan 12:42. Bili su osvjedočeni, vjerovali su daje Isus Božji Sin, ali njihovim taštim željama nije odgovaralo da Ga priznaju. Nisu imali vjeru koja bi im mogla osigurati nebesko blago. Čeznuli su za svjetovnim blagom. (105)

I danas ljudi silno žude za zemaljskim blagom. Puni su sebičnih i častohlepnih misli. Da bi stekli zemaljsko bogatstvo, čast ili moć, stavljaju ljudska načela, predaje i zahtjeve iznad Božjih zahtjeva. Blaga Božje riječi skrivena su od takvih ljudi.

"Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati." 1. Korinćanima 2:14.

"Ako li je zastrta naša Radosna vijest, zastrta je onima koji propadaju; onima kojima je bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku pamet da jasno ne vide svjetlo sjajne Radosne vijesti Krista, koji je slika Božja." 2. Korinćanima 4:3, 4.

Vrijednost blaga

Spasitelj je vidio da su ljudi posve zaokupljeni stjecanjem zemaljskog dobitka i da gube iz vida vječne istine. Pokušao je ispraviti to zlo i skinuti to kobno duhovno sljepilo koje umrtvljuje dušu. Podigavši glas uzviknuo je: "Sto koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život?" Matej 16:26. Kako bi mogli spoznati ono stoje vječno, predočio je palom čovječanstvu uzvišeniji svijet kojeg su izgubili iz vida. Poveo ih je do praga beskrajne vječnosti, obasjane neopisivom Božjom slavom, i pokazao im blago koje se tamo nalazi. (106) Vrijednost tog blaga nadmašuje vrijednost zlata i srebra; ni jedan rudnik na ovom svijetu nema bogatstvo koje bi se moglo usporediti s tim blagom.

"Bezdan govori: 'U meni je nema!' a more: 'Ne nalazi se kod mene!' Zlatom se čistim kupiti ne može, Ni cijenu njenu srebrom odmjeriti; Ne mjeri se ona zlatom ofirskim, ni oniksom skupim pa ni safirima Sa zlatom, staklom ne poređuje se, nit se daje za sud od suha zlata. Čemu spominjat prozirac, koralje, Bolje je steći mudrost no biserje."

Job 28:14-18.

Takvo je blago koje se nalazi u Svetom pismu. Biblija je veliki Božji udžbenik, veliki Božji učitelj. U Bibliji je temelj svih pravih znanosti; istražujući Božju riječ naći ćemo u njoj svaku granu nauke, no iznad svega ona sadrži znanost nad znanostima - nauk o spasenju. Biblija je rudnik neiscrpnog Kristovog blaga.

Istinsko više obrazovanje stječe se proučavanjem Božje riječi i pokoravanjem njezinim učenjima. No ako se Božja riječ zapostavlja zbog knjiga koje ne vode Bogu ni nebeskom kraljevstvu, obrazovanje stečeno na takav način zapravo je nešto sasvim suprotno od pravog obrazovanja.

U prirodi ima čudesnih istina. Zemlja, more i nebo puni su istina koje nas mogu poučiti. Priroda podiže svoj glas učeći nas o nebeskoj mudrosti i vječnoj istini, ali pali čovjek ne želi razumjeti. Grijeh mu je zamračio pogled pa sam ne može razjasniti prirodu i stoga je stavlja iznad Boga. Prava učenja ne mogu djelovati na um onih koji odbacuju Božju riječ. Oni su toliko iskrivili učenje prirode da ono odvraća čovjekov um od Boga.

Mnogi smatraju da je ljudska mudrost veća od mudrosti božanskog Učitelja, a na Božju riječ gledaju kao na nešto staromodno, zastarjelo i nezanimljivo. No oni čiji je duh oživljen Svetim Duhom, ne gledaju na Bibliju na takav način. Oni u njoj vide neprocjenjivo blago i spremni su sve prodati da bi kupili polje u kome je ono zakopano. Umjesto knjiga koje sadrže nagađanja i pretpostavke velikih i slavnih ljudi, oni se odlučuju za riječ Onoga koji je najveći autor i najveći učitelj kojeg je svijet ikada imao, koji je za nas dao svoj život kako bismo po Njemu mi imali vječni život. (107)

Posljedice zanemarivanja blaga

Sotona djeluje na ljudski um, navodeći ljude da misle kako mogu steći čudesne spoznaje mimo Boga. Takvim je obmanjujućim riječima naveo Adama i Evu da posumnjaju u Božju riječ i umjesto nje prihvate tvrdnju koja je vodila u neposlušnost. Njegove obmane imaju i danas isti učinak kao i u Edenu. Učitelji koji u svoje pouke unose misli bezvjemih pisaca, usađuju u duh mladeži ideje koje će ih navesti da posumnjaju u Boga i prestupaju Njegov zakon. Ti učitelji nisu svjesni što čine i kakve će biti posljedice toga što čine.

Učenik može proći sve stupnjeve obrazovanja u školi i na fakultetu, može svu svoju snagu uložiti u stjecanje znanja, ali bez spoznaje Boga i bez pokoravanja zakonima koji vladaju njegovim bićem, uništit će samog sebe. Lošim navikama izgubit će samopoštovanje i samokontrolu. Neće biti u stanju logički razmišljati o stvarima koje se tiču njega osobno; postat će nerazborit i nerazumno se odnositi prema svom duhu i tijelu. Uništit će se lošim navikama. Takav čovjek ne može biti sretan jer ne živi po čistim i zdravim načelima pa njime zagospodare navike koje mu unište duševni mir. Sve te godine učenja na kraju su zbog toga izgubljene jer je uništio samoga sebe. Zloupotrijebio je svoje tjelesne i umne snage, a hram njegova tijela pretvorio se u ruševinu. Upropastio se i za ovaj i za budući život. Mislio je kako će stječući svjetovno znanje steći blago, ali je, napuštajući Bibliju, žrtvovao blago koje je vrednije od svega. (108)

Traženje blaga

Moramo proučavati Božju riječ i svoju djecu poučavati istinama koje se u njoj nalaze. Božja riječ je neiscrpno blago, ali ljudi ga ne nalaze jer ga ne traže uporno, sve dok ga ne nađu. Mnogi se zadovoljavaju samo pretpostavkom o tome što je istina i samo površnim istraživanjem, vjerujući kako znaju sve što im je potrebno. Drže istinom ono što drugi kažu da je istina jer su odviše komotni da bi sami marljivo i usrdno istraživali, kao što je to u Božjoj riječi prikazano traženjem skrivenog blaga. No ono što su ljudi smislili nije samo nepouzdano već i opasno, jer stavlja čovjeka na mjesto koje pripada Bogu, a ljudske riječi tamo gdje treba stajati: "Tako govori Gospod."

Krist je istina. Njegove su riječi istina. One imaju dublje značenje nego što to prividno izgleda. Iza naizgled jednostavnih Kristovih riječi krije se daleko viši smisao. Oni koji su potaknuti Svetim Duhom razaznat će vrijednost tih riječi. Njihov će duh uočiti skupocjene dragulje istine i kad su oni duboko skriveni. (109)

Ljudske teorije i špekulacije nikada neće dovesti do razumijevanja Božje riječi. Oni koji pretpostavljaju da se razumiju u filozofiju, misle kako su potrebna njihova objašnjenja da bi se otvorile riznice spoznaje i spriječila pojava krivovjerja u crkvi. No upravo su ta tumačenja dovela do lažnih teorija i hereza. Ljudi su se očajnički trudili objasniti ono u Svetom pismu što su smatrali zamršenim, ali su njihova nastojanja često samo zamračila ono što su pokušavali razjasniti.

Svećenici i farizeji mislili su kako rade nešto značajno time što su Božjoj riječi dodavali svoja vlastita tumačenja, ali Krist je rekao za njih: "Ne poznajete ni Pisma ni moći Božje." Marko 12:24. Okrivio ih je da naučavaju "zapovijedi ljudske." Marko 7:7. Premda su bili učitelji Božjih otkrivenja, iako su trebali razumjeti Njegovu riječ, nisu bili izvršitelji te riječi; Sotona im je zaslijepio oči da ne vide njezino pravo značenje.

I u današnje vrijeme mnogi postupaju isto tako. Mnoge crkve krive su za taj isti grijeh. Postoji velika opasnost da takozvani mudri ljudi ponove danas istu pogrešku kao i židovski učitelji. Oni krivo tumače Božja otkrivenja, i tim svojim krivim tumačenjem božanskih istina vode duše u zabunu i tamu. (110)

Sveto pismo ne trebamo čitati u mutnom svjetlu tradicija ili ljudskih nagađanja. Objašnjavati Sveto pismo ljudskim predajama ili mišljenjima bilo bi isto što i pokušavati bakljom osvijetliti Sunce. Svetoj Božjoj riječi nije potrebna slaba svjetlost zemaljskih baklja da bi se spoznala njezina uzvišenost. Ona je sama po sebi svjetlo - slava otkrivenog Boga - i kraj nje je svaka druga svjetlost tmurna.

Božju riječ treba stoga usrdno i pomno istraživati. Nemarni nikada neće biti nagrađeni oštrom i jasnom spoznajom istine. Ni zemaljsko blagostanje ne može se postići bez ustrajnog, strpljivog i upornog rađa. Čovjek koji želi uspjeti u nekom poslu mora imati čvrstu volju i vjerovati u uspjeh. Isto tako ne možemo očekivati da ćemo doći do duhovne spoznaje bez ozbiljnog truda. Oni koji žele naći blago istine moraju duboko kopati, kao što rudar kopa tražeći blago skriveno pod zemljom. Od polovičnog i bezvoljnog rada neće biti nikakve koristi. Vrlo je važno da i stari i mladi ne samo čitaju Božju riječ, već daje proučavaju svim srcem, moleći se i tražeći istinu kao skriveno blago. Oni koji tako rade bit će nagrađeni, jer će im Krist prosvijetliti um.

Naše spasenje ovisi u spoznaji istine koja se nalazi u Svetom pismu. Božja je volja da imamo istinu. Proučavajte, pretražujte dragocjenu Bibliju srcem koje žudi za istinom! Istražujte Božju riječ kako što rudar pretražuje zemlju da nađe zlatnu žilu. Nikada ne odustajte, sve dok ne spoznate svoj odnos s Bogom i ne shvatite što je Njegova volja za vas. Krist je rekao: "I što god zamolite u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ma što me zamolili u moje ime, ja ću to učiniti." Ivan 14:13,14. (111)

Pobožni i daroviti ljudi ponekad vide vječne istine ali ih ne shvaćaju, jer vidljive stvari zamračuju one nevidljive. Onaj tko želi imati uspjeha u traženju skrivenog blaga, mora imati ciljeve koji su daleko iznad stvari ovoga svijeta. Tom traženju mora posvetiti svu ljubav i sve svoje sposobnosti.

Neposlušnost je zatvorila vrata mnogim spoznajama do kojih se moglo doći iz Svetog pisma. Razumijevanje je uvjetovano poslušnošću Božjim zapovijedima. Sveto pismo se ne smije prilagođavati kako bi odgovaralo ljudskim predrasudama i sumnjama. Razumjeti ga mogu samo oni koji ponizna srca teže za spoznajom istine kako bi joj se mogli pokoravati.

Pitate li se što morate učiniti da biste se spasili? Prije nego što počnete istraživati Bibliju morate odbaciti sva unaprijed stvorena mišljenja, sve naslijeđene i stečene poglede. Tražite li u Svetom pismu ono što će potvrditi vaše vlastito mišljenje, nikada nećete spoznati istinu. Istražujte da biste saznali što kaže Gospod. Ako tijekom istraživanja dođete do nekog uvjerenja, uvidite li da vaši dotadašnji pogledi nisu u skladu s istinom, nemojte krivo tumačiti istinu da biste je prilagodili svom dosadašnjem vjerovanju već prihvatite svjetlost koju ste dobili. Otvorite svoj um i srce kako biste mogli spoznati krasotu Božje riječi.

Vjeru u Krista kao Otkupitelja svijeta može prihvatiti samo prosvijetljen um kojim vlada srce koje je u stanju shvatiti i cijeniti nebesko blago. Uz takvu vjeru neodvojivo ide pokajanje, obraćenje i promjena karaktera. Imati vjeru znači naći i prihvatiti evanđeosko blago sa svim zahtjevima koje ono postavlja.

"Tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega." Ivan 3:3. Može ga zamisliti i može si ga predočiti, ali ako nema oko vjere, ne može vidjeti blago. Krist je dao svoj život da bi nam osigurao to neprocjenjivo blago, ali ako se ne preobrazimo, vjerom u Njegovu krv, nema oproš- tenja grijeha ni vječnog blaga ni za jednu dušu koja propada u grijehu. (112)

Potrebno nam je prosvjetljenje Svetoga Duha da bismo mogli spoznati istine Božje riječi. Lijepe stvari u prirodi ne možemo vidjeti dok ih sunce, razagnavši tamu, ne obasja svojom svjetlošću. Isto tako ni blaga Božje riječi ne možemo cijeniti dok ih ne otkriju sjajne zrake Sunca Pravde.

Sveti Duh, poslan s neba dobrotom bezgranične Ljubavi, otkriva Božje tajne svakoj duši koja ima bezuvjetnu vjeru u Krista. Njegovom se silom u naš razum utiskuju životne istine o kojima ovisi spasenje duše, a životni put postaje tako ravan da nitko ne mora zalutati. Dok proučavamo Sveto pismo, trebamo moliti da svjetlost Svetoga Božjeg Duha obasja riječ, kako bismo mogli vidjeti i cijeniti njezina blaga.

Nagrada za traženje

Neka nitko ne misli kako ne može doći do veće spoznaje. Veličina ljudskog uma može se izmjeriti, djela ljudskih autora mogu se naučiti, ali ni najveći uzlet naših misli ne može doseći Boga. Iznad sve naše sposobnosti shvaćanja stoji beskonačnost. Vidjeli smo samo slabi odsjaj božanske slave i nedokučive spoznaje i mudrosti. Moglo bi se reći da smo kopali samo po površini rudnika u čijim dubinama leži bogata zlatna žila koja će pripasti onome tko bude kopao da je nađe. Okna se moraju spuštati sve dublje i dublje u rudnik da bi se došlo do veličanstvenog blaga. Bude li naša vjera ispravna, božanska spoznaja postat će i ljudska spoznaja. (113)

Nitko tko istražuje Sveto pismo u Kristovom duhu neće ostati bez nagrade. Ako je čovjek spreman dati se poučiti kao maleno dijete, ako se potpuno preda Bogu, naći će istinu u Njegovoj riječi. Kad bi ljudi htjeli biti poslušni, shvatili bi ustroj Božje vladavine. Nebeski svijet otvorio bi pred njima svoje odaje milosti i slave i dopustio im da ih istražuju. Ljudska bića postala bi posve drugačija nego što su danas jer bi ih istraživanje rudnika istine oplemenilo. Tajna otkupljenja, Kristovo utjelovljenje i Njegova žrtva pomimica - sve nam to više ne bi bilo nejasno kao što je sada; bolje bismo to razumjeli i daleko više cijenili.

U svojoj molitvi Ocu Krist je dao svijetu pouku koju treba urezati u srce i dušu. "A ovo je vječni život," rekao je, "spoznati tebe, jedino pravog Boga, i Onoga koga si poslao, Isusa Krista." Ivan 17:3. To je pravo obrazovanje koje nam daje silu. Iskustvena spoznaja Boga i Isusa Krista koga je On poslao preobražava čovjeka na Božju sliku. Omogućuje mu da vlada sobom i da sve nagone i strasti ljudske prirode podredi višim silama uma. Ta spoznaja Boga čini onoga koji je po-jrdiije Božjim sinom i nasljednikom Neba. Dovodi ga u zajednicu- s Beskonačnim i otvara prcu njim sva biaga svemira.

Tu spoznaju možemo steći istraživanjem Božje riječi, a to blago može naći svaka duša koja je spremna sve dati da ga se domogne.

"Ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom, tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje." Izreke 2:3-5. (114)

  • Pregleda: 281