29 Priča o deset djevojaka

Matej 25:1-13

Krist je sjedio sa svojini učenicima na Maslinskoj gori. Sunce je zašlo iza brijega i nebo su zastrle večernje sjene. Vidi se raskošno rasvijetljena kuća, kao na nekoj proslavi. Sjaj koji dopire iznutra i skupina koja čeka pred kućom navješćuju da će se uskoro pojaviti svadbena povorka. U mnogim zemljama Istoka svadbe su se održavale uvečer. Mladoženja dolazi po mladenku i odvodi je svojoj kući. Uz svjetlost baklja svadbena povorka kreće iz mladenkine rodne kuće u mladoženjinu gdje će se održati svadbena svečanost za uzvanike. Krist je vidio pred sobom skupinu koja je čekala dolazak mladoženje kako bi se pridružila svadbenoj povorci.

Kraj mladenkine kuće, počeo je Krist svoju priču, stajalo je deset djevojaka odjevenih u bijelo. Svaka od njih imala je upaljenu svjetiljku i malenu bočicu ulja. Sve su nestrpljivo čekale dolazak mladoženje. No on je zakasnio. Prolazio je sat za satom dok se napokon djevojke ne umoriše te zaspaše. U ponoć se začu uzvik: "Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!" Pozaspale djevojke iznenada se probude i ustanu. Ugledaju kako se približava povorka uz zapaljene baklje i veselu glazbu te začuju glas mladenaca. Brzo uzmu svoje svjetiljke kako bi ih napunile i odmah krenule. No pet djevojaka zaboraviše staviti ulja u svoje bočice. Nisu očekivale da će mladoženja toliko kasniti pa se nisu pripremile za takvu mogućnost. U velikoj neprilici zamole za pomoć ostalih pet djevojaka koje su bile mudrije od njih: "Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!" No one su već bile napunile svoje svjetiljke i ispraznile bočice. Nisu imale druge zalihe ulja pa odgovoriše: "Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!" (405)

No dok su one otišle kupiti ulja, svadbena je povorka krenula, a one su zaostale. Pet djevojaka s upaljenim svjetiljkama pridruže se povorci, uđu u kuću zajedno s ostalima i vrata se zatvore. Kad su lude djevojke stigle pred svadbenu dvoranu, dočekalo ih je nešto što nisu očekivale. Gospodar im je rekao: "Ne poznam vas!" Ostavljene su vani, na praznoj ulici, usred mrkle noći.

Krist je ispričao svojim učenicima tu priču o deset djevojaka dok je gledao kako ljudi ispred kuće čekaju mladoženju, želeći im time slikovito prikazati što će doživjeti pripadnici crkve koji će živjeti neposredno pred Njegov drugi dolazak.

Dvije vrste djevojaka predstavljaju dvije vrste onih koji tvrde da čekaju Gospodnji dolazak. Nazvani su djevojkama jer ispovijedaju čistu vjeru. Svjetiljke predstavljaju Božju riječ. Psalmist kaže: "Tvoja riječ je svjetiljka mojoj nozi i svjetlo mojoj stazi." Psalam 119:105. Ulje je simbol Svetoga Duha. Tako je Sveti Duh   prikazan u Zaharijinom proročanstvu: "Tada se vratio anđeo koji je govorio sa mnom," kaže prorok, "i budio me kao čovjeka koga se budi iz sna. I rekao mi je: 'Što vidiš?' I rekao sam: 'Vidim, i gle, svijećnjak sav od zlata, s posudom za ulje na vrh njega i sedam njegovih svjetiljaka, sa sedam lijevaka za sedam svjetiljki, koje su na njegovu vrhu; također dva stabla masline pored njega, jedno s desne strane od posude, i drugo s lijeve strane.' Tada sam odgovorio i rekao anđelu koji je govorio sa mnom, kazavši: 'Moj gospodaru, što su ovi?' ... Tada je odgovorio i rekao mi: 'Ovo je riječ Gospoda Zerubabelu: Ne silom ni moći, nego mojim Duhom, govori Gospod nad vojskama.’ . . . Tada sam odgovorio i rekao mu: 'Što su ova dva stabla masline s desne i s lijeve strane svijećnjaka?' . . . Tada reče: 'Ovo su dva pomazanika koji stoje kod gospodara cijele zemlje."' Zaharija 4:1-14. (406)

S dva maslinova stabla zlatno se ulje slijevalo kroz zlatne lijevke u posudu za ulje, a otuda u zlatne svjetiljke koje su rasvjetljavale svetište. Tako se preko svetih bića koja stoje u Božjoj prisutnosti Njegov Sveti Duh daje ljudima koji su se posvetili Njegovoj službi. Zadaća dvojice pomazanika je prenositi Božjem narodu nebesku milost, jer jedino ona može učiniti da Njegova riječ bude svjetiljka našoj nozi i svjetlo našoj stazi. "Ne silom ni moći, nego mojim Duhom, govori Gospod nad vojskama.” Zaharija 4:6.

U Kristovoj priči svih deset djevojaka izišlo je u susret zaručniku. Sve su one imale svjetiljke i posude za ulje. Neko vrijeme nije se vidjela nikakva razlika među njima. Tako je i s Božjom crkvom neposredno pred drugi Kristov dolazak. Svi vjernici poznaju Sveto pismo, svi su čuli vijest o Njegovu skorom dolasku i sa sigurnošću Ga očekuju. No kako je bilo u priči, tako je i danas: u tom vremenu čekanja kuša se svačija vjera, a kad se začuje glas: "Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!", mnogi će biti nespremni. Neće u svojim posudama imati ulja za svjetiljke - neće imati Svetog Duha.

Bez Božjeg Duha poznavanje Njegove riječi ništa ne koristi. Sama teorija istine, bez Svetoga Duha, ne može oživjeti dušu ni posvetiti srce. Čovjek može dobro znati zapovijedi i biblijska obećanja, ali ako mu Sveti Duh ne usadi istinu u srce, njegov se karakter neće promijeniti. Bez prosvjetljenja Svetim Duhom ljudi nisu u stanju razlikovati istinu od zablude i podleći će sotoninim vještim kušnjama. (408)

Ljudi koji su prikazani “ludim djevojkama” nisu licemjerni. Oni cijene istinu, brane je i naklonjeni su onima koji vjeruju u nju, ali nisu se predali utjecaju Svetog Duha. Nisu pali na Stijenu - Isusa Krista - i dopustili da se njihova stara narav razbije. Ta vrsta ljudi prikazana je također kamenim tlom: spremno prihvaćaju Božju riječ kad je čuju, ali ne usvajaju njezina načela, pa ona ne ostaje trajno u njima. Sveti Duh djeluje na čovjekovo srce i daje mu novu prirodu ako on to želi i pristaje na to. No grupa ljudi, predstavljena ludim djevojkama, zadovoljava se samo nečim površnim. Ne poznaju Boga, nisu proučavali Njegov karakter, nisu održavali vezu s Njim i stoga ne znaju kako vjerovati, kako gledati na Njega ni kako živjeti. Njihova služba Bogu pretvara se u običnu formalnost. "I hrle k tebi kao na zbor narodni; i narod moj sjeda preda te i sluša tvoje riječi, ali ih  ne izvršuje: naslađuju se njima u ustima, a srce im ide za nepravednim dobitkom."

Ezekiel 33:31. Apostol Pavao ističe kako će upravo to biti obilježje onih koji će živjeti neposredno pred drugi Kristov dolazak. On kaže: "A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci... ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!" 2. Timoteju. 3:1-5.

To su ljudi koji će u vrijeme pogibelji vikati: "Mir i sigurnost!" Srca uljuljana u sigurnost, neće ni sanjati u kakvoj su opasnosti. Kad se trgnu iz svoje uspavanosti, shvatit će da nemaju ono stoje potrebno te moliti druge da im daju ono što im nedostaje. No u duhovnim stvarima nitko ne može popuniti tuđi nedostatak. Božja milost besplatno se nudi svakoj duši. Evanđeoska poruka navješćuje: "Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava!" Otkrivenje 22:17. No karakter nitko ne može dati nekome drugom. Nitko ne može vjerovati za drugoga, nitko ne može primiti Svetog Duha za drugoga. Nitko ne može drugome dati karakter jer je on plod djelovanja Svetoga Duha. Da na Zemlji "preostanu samo ona tri čovjeka, Noa, Daniel i Job, života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - oni neće spasiti ni sinova ni kćeri, nego samo sebe svojom pravednošću." Ezekiel 14:20. (411)

Tek u krizi otkrit će se kakav je čiji karakter. Kad se u ponoć začuo glas: "Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!", i kad su se pozaspale djevojke prenule iz sna, tada se vidjelo tko se pripremio za taj događaj. Tako će i sada iznenadna i neočekivana nevolja, nešto što će dovesti do toga da se čovjek nađe oči u oči sa smrću, pokazati imamo li pravu vjeru u Božja obećanja i je li naša duša osnažena Božjom milošću. Na kraju vremena milosti dolazi konačan ispit, a tada više nećemo imati priliku nadoknaditi ono što nam nedostaje u duhovnom životu.

Deset djevojaka čekaju u predvečerje ovozemaljske povijesti. Sve one tvrde da su kršćani. Sve imaju poziv, ime, svjetiljku, i sve tvrde da služe Bogu. Naizgled sve čekaju Kristov dolazak, no pet među njima nisu spremne. One će se, iznenađene i očajne, naći pred zatvorenim vratima.

U posljednji veliki dan mnogi će tražiti da uđu u Kristovo kraljevstvo govoreći: "Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!" "Gospode, Gospode, nismo li prorokovali tvojim imenom? Istjerivali tvojim imenom demone i činili mnoga čuda tvojim imenom?" No odgovor glasi: "Nisam vas nikada poznao; odlazite od mene!" Luka 13:26, 27; Matej 7:22. U ovom životu nisu slijedili Krista i stoga ne znaju nebeski jezik i ne mogu sudjelovati u nebeskoj radosti. "Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega." 1. Korinćanima 2: 11. (412)

Sudbonosne riječi: "Ne poznam vas!", najstrašnije su riječi koje će ikada biti upućene ljudima. Zajedništvo Duha, koje ste prezreli, jedino vas je moglo sjediniti s radosnim mnoštvom na svadbenoj svečanosti. Sada ne možete sudjelovati u tom veselju. Slijepi ste za svjetlost i gluhi za glazbu koja se tamo čuje. Ljubav i radost koja tamo vlada ne može izazvati odjek veselja u srcu umrtvljenom svjetovnošću. Isključeni ste iz Neba jer ste neprikladni za društvo svetih.

Ne možemo spremni dočekati Gospoda ako se probudimo kad se začuje povik: "Zaručnik dolazi!" i tek tada uzmemo svoje prazne svjetiljke i pokušamo ih napuniti. Ne možemo držati Krista podalje od našeg života ovdje na Zemlji i usprkos tome biti spremni za zajednicu s Njim u Nebu. (413)

Pet mudrih djevojaka iz Kristove priče imale su ulja u svojim svjetiljkama. Plamen u njima plamsao je nesmanjenim sjajem cijele te noći dok su čekale i uveličao sjaj raskošne rasvjete u čast zaručnika. Svijetleći u tami, osvjetljavale su put do zaručnikove kuće - do mjesta gdje će se održati svadbena svečanost.

Tako i Kristovi sljedbenici trebaju širiti svjetlost kroz tamu ovoga svijeta. Božja riječ je, preko Svetoga Duha, svjetlost koja ima silu obnoviti i preobraziti život onoga tko je primi. Sveti Duh, usađujući u srca Kristovih sljedbenika načela Njegove riječi, razvija u ljudima Božje osobine. Iz Njegovih sljedbenika treba isijavati svjetlost Njegove slave - Njegov karakter. Na taj će način proslaviti Boga, rasvijetliti put do Ženikove kuće - do Božjega grada u kome će se održati Janjetova svadbena gozba.

Mladoženja iz priče došao je u ponoć - u najmračnije doba dana. I Kristov dolazak zbit će se u najtamnijem razdoblju ovozemaljske povijesti. Vrijeme Noe i Lota oslikava stanje svijeta neposredno pred ponovni dolazak Sina čovječjeg. Sveto pismo, pretkazujući to vrijeme, kaže da će sotona djelovati "sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima, i sa svakom prijevarom nepravde." 2. Solunjanima 2:9, 10. To se već jasno otkriva u naglom širenju tame, mnogobrojnim zabludama, krivovjerjima i obmanama posljednjih dana. Sotona je zarobio ne samo ovaj svijet, već njegove obmane prožimaju i crkvu našega Gospoda Isusa Krista. Veliki otpad prerast će u tamu duboku poput one u ponoć, neprobojnu poput vreće od kostrijeti. Bit će to za Božji narod noć velike kušnje, noć suza i progona zbog istine, no usred te tamne noći zasjat će Božja svjetlost. (414)

Bog čini da "iz tame zasvijetli svjetlo." 2. Korinćanima 4:6. "Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom." "Duh Božji lebdio je nad vodama. I reče Bog: TSeka bude svjetlost!' I bi svjetlost." Postanak 1:2,3. Tako se i u noći duhovne tame čuje Božji glas: "Neka bude svjetlost!" Svome narodu Bog kaže: "Ustani, svijetli se! Jer je došla tvoja svjetlost, i podigla se nad tobom slava Gospoda." lzaija 60:1.

"Jer, evo," kaže Sveto pismo, "tama će pokriti zemlju i mrak narode; ali nad tobom podići će se Gospod i Njegova slava vidjet će se na tebi." lzaija 60:2.

Mrak koji pokriva svijet jest mrak pogrešne predodžbe o Bogu. Ljudi su izgubili pravu spoznaju o Njegovom karakteru. Bog je pogrešno shvaćen i pogrešno prikazan. U ovo vrijeme mora se stoga objavljivati Božja vijest, poruka koja rasvjetljava svojom silom i spašava svojom snagom. Ljude treba upoznati s Božjim karakterom. Tamu ovoga svijeta treba rasvijetliti svjetlošću Njegove slave, svjetlošću Njegove dobrote, milosrđa i istine.

To je zadaća koju je opisao prorok lzaija riječima: "Podigni svoj glas sa silom, Jeruzaleme, vjesniče dobre vijesti! Podigni ga, ne boj se; reci gradovima Jude: Evo, Bog vaš' Gospod Jehova dolazi sa silom i Njegova ruka obavlja vlast za Njega; evo, Njegova plaća je kod Njega, i Njegova naknada ide pred Njim." lzaija 40:9,10.

Oni koji čekaju dolazak Zaručnika trebaju reći ljudima: “Evo Boga vašega!” (lzaija 40:9) Otkrivenje Božjeg karaktera punog ljubavi bit će zadnja poruka milosti koja će se dati ovom svijetu, zadnje zrake svjetlosti pune milosrđa. Božja djeca trebaju otkrivati Njegovu slavu. U svom vlastitom životu i karakteru moraju otkriti što je Božja milost učinila za njih. (415)

Svjetlo Sunca pravde mora zasjati u dobrim djelima - u riječima istine i svetim postupcima.

  • Krist, odsjaj Očeve slave, došao je na ovaj svijet kao njegovo svjetlo. Došao je ljudima predstaviti Boga i o Njemu je napisano da je bio pomazan "Svetim Duhom i silom" te daje "išao okolo čineći dobro." Djela 10:38. U sinagogi u Nazaretu rekao je: "Duh Gospodnji je na meni, jer me je pomazao da objavim radosnu vijest siromašnima; poslao me proglasiti oslobođenje sužnjima i vid slijepima; slobodu potlačenima i da objavim ugodnu godinu Gospodnju." Luka 4:18, 19. Tu zadaću povjerio je i svojim učenicima. "Vi ste svjetlo svijeta," rekao je. "Neka tako svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i proslavljaju vašeg Oca koji je na nebesima." Matej 5:14,16. (416)

To je zadaća koju opisuje prorok lzaija u svojim riječima: "Nije li u tome da prelamaš svoj kruh gladnome i uvedeš u kuću prognanog bijednika? Ako vidiš golog da ga obučeš i da se ne okreneš od svog bližnjega? Tada će zasjati tvoje svjetlo kao jutarnja zora, i brzo će niknuti tvoje zdravlje; i ići će pred tobom tvoja pravda, slava Jehove bit će tvoja zaštitnica." lzaija 58:7, 8.

U noći duhovne tame Božja slava treba sjati kroz Njegovu crkvu, podižući one koji su pali i tješeći one koji su tužni.

Svuda oko nas čuju se uzdasi ljudske patnje. Posvuda ima ubogih i nesretnih. Naša je zadaća olakšati i ublažiti ljudske nevolje i bijedu.

Praktičan rad daleko je učinkovitiji od običnog propovijedanja. Moramo dati hranu gladnima, odjenuti gole i zbrinuti beskućnike. No pozvani smo da učinimo i više od toga. Čežnju duše može utažiti samo Kristova ljubav. Ako u nama prebiva Krist, naše će srce biti puno božanskog suosjećanja i iz njega će poteći bujica žarke ljubavi nalik Kristovoj. (417)

Bog ne traži od nas samo novčane priloge za siromašne, već i naše veselo lice, riječi koje donose nadu ljudima, prijateljski stisak ruke. Kad je Krist liječio bolesne, polagao je ruke na njih. Tako i mi moramo doći u prisan dodir s onima kojima želimo pomoći.

Mnogi su izgubili svaku nadu. Vratite im sunčevu svjetlost! Mnogi su izgubili hrabrost. Uputite im riječi utjehe i ohrabrenja i molite se za njih! Ima ljudi kojima je potreban kruh života. Čitajte im Božju riječ! Mnogi pate od duševnih bolesti za koje ne postoji nikakav zemaljski melem niti ih može izliječiti bilo koji liječnik. Molite se za te duše i privedite ih Isusu! Recite da ima melema u Gileadu i da postoji jedan Liječnik koji ih može ozdraviti. (Jeremija 8:22)

Sunčeva svjetlost je blagoslov za cijeli svijet i izlijeva se i na nezahvalne, bezbožne i pokvarene. Tako je sa svjetlošću Sunca pravde. Cijeli svijet, obavijen tamom grijeha, patnje i bola, mora biti rasvijetljen spoznajom Božje ljubavi. Svjetlost koja sja s nebeskog prijestolja ne smije se uskratiti ni jednoj vjerskoj zajednici, narodu ni društvenoj klasi.

Vijest nade i milosti treba odnijeti do svih krajeva svijeta. Tko god želi može pružiti ruku, uhvatiti se za Božju silu i sklopiti mir s Njim. NeznaboŠci više ne smiju ostati u mraku ponoćne tame. Ona mora nestati pred sjajnim zrakama Sunca pravde. Sotonina sila je slomljena.

No nitko ne može dati drugima ono što ni sam nije primio. U Božjem djelu ništa se ne može postići ljudskim. Nitko ne može svojim naporima postati svjetlonoša za Boga; zlatno ulje, koje su nebeski glasnici izlijevali u zlatne cijevi, točilo se iz zlatnih posuda u svjetiljke u svetištu da bi one mogle neprestano odsjajivati blistavu svjetlost. Tako je i s čovjekom: Božja ljubav mora se neprestano ulijevati u njega da bi on mogao drugima prenositi svjetlost. Iz srca sviju koji su vjerom sjedinjeni s Bogom, teče zlatno ulje ljubavi i očituje se u dobrim djelima i istinskoj i iskrenoj službi za Boga. (418)

U velikom i nemjerljivom daru Svetoga Duha sadržano je sve nebesko blago. Bog nije postavio nikakva ograničenja i blaga Njegove milosti mogu se slobodno izlijevati na zemaljske stanovnike. Svi ljudi, kad bi to samo željeli, mogli bi biti ispunjeni Njegovim Duhom.

Prednost je svake duše da bude živi provodnik preko kojega Bog može prenijeti svijetu blago svoje milosti, neizmjerno Kristovo bogatstvo. Krist ni za čime ne čezne toliko kao za ljudima koji bi bili u stanju predstaviti svijetu Njegov Duh i karakter. I doista, svijet najviše treba ljude koji bi svojim životom otkrili Kristovu ljubav. Cijelo Nebo čeka na one preko kojih bi se moglo izliti sveto ulje i donijeti radost i blagoslov srcima ljudi.

Krist se pobrinuo za sve mogućnosti kako bi Njegova crkva postala preobraženo tijelo koje će - obasjano Onim koji je Svjetlost svijeta – imati slavu Etnanuelovu. On želi da svaki kršćanin bude okružen duhovnim ozračjem svjetlosti i mira te da u svom životu otkrivamo Njegovu radost.

Ako u nama prebiva Sveti Duh, to će se otkriti u nebeskoj ljubavi koja će izvirati iz nas. Božanska punina teći će kroz Njegove posvećene predstavnike i izlijevati se na druge.

Sunce Pravde dolazi "sa zdravljem na njegovim krilima." Malahija 4:2. Tako se i iz svakog pravog učenika mora širiti utjecaj koji donosi život, ohrabrenje, pomoć i istinsko iscjeljenje.

Kristova religija je nešto više od običnog oproštenja grijeha; ona odnosi grijeh, a mjesto na kome se sada više ne nalazi grijeh ispunjava milošću Svetoga Duha. Kristova religija znači božansko prosvjetljenje, radost u Bogu. Ona čisti srce od vlastitog "ja" i blagoslivlja ga Kristovom prisutnošću koja ulazi u njega. Kada u duši vlada Krist, ona je čista i u njoj više nema grijeha. U životu se ispunila slava, punina i sveobuhvatnost evanđeoskog plana. Prihvaćanje Spasitelja donosi savršen mir, savršenu ljubav i potpunu sigurnost. Ljepota i miomiris Kristova karaktera, koji se otkrivaju u životu vjernika, svjedoče da je Bog doista poslao svog Sina na svijet da ga spasi. (419)

Krist ne kaže svojim sljedbenicima da nastoje odsjajivati Njegovu svjetlost. On im kaže: Neka vaša svjetlost sja! Ako ste prihvatili Božju milost, u vama je svjetlost. Uklonite prepreke i otkrit će se Gospodnja slava. Zasjat će svjetlost, probiti tminu i raspršiti mrak. I tako ćete i nesvjesno sjati u domeni svog utjecaja.

Otkrivenje Njegove vlastite slave u ljudskom obličju toliko će približiti Nebo čovjeku da će se ljepota koja krasi unutarnji hram duše vidjeti u svakom čovjeku u čijoj duši boravi Spasitelj. Kristova slava koja im je u srcu privlačit će ljude i mnogi će na taj način biti pridobiveni za Boga. U slapovima hvale i slavljenja, koji će teći iz duše mnogih koji su na taj način pridobiveni za Boga, slava će se vraćati natrag velikom Darovatelju.

"Ustani, svijetli se! Jer je došla tvoja svjetlost, i podigla se nad tobom slava Gospoda." Izaija 60:1. Ova poruka upućena je onima koji idu ususret Zaručniku. Krist dolazi u sili i s velikom slavom. Dolazi u svojoj vlastitoj slavi i u Očevoj slavi. S Njime dolaze i svi sveti anđeli. I dok će sav svijet biti u tami, u svim prebivalištima svetih bit će svjetlost. Oni će uhvatiti prvu zraku Njegova drugog dolaska. Jasna svjetlost dopirat će od Njegove blistave pojave, a svi koji su Mu služili divit će se Kristu, svome Otkupitelju. I dok će bezbožnici bježati iz Njegove prisutnosti, Kristovi će se sljedbenici radovati. Gledajući unaprijed vrijeme Kristova drugog dolaska, patrijarh Job je rekao: "Kojega ću vidjeti ja sam, i koga će vidjeti moje oči, a ne netko drugi." Job 19:27. (420)

Svojim vjernim sljedbenicima Krist je bio svakodnevni pratilac i blizak prijatelj. Živjeli su u uskom dodiru i u stalnoj vezi s Bogom. Nad njima se nadvijala Gospodnja slava. U njima se odražavala svjetlost spoznaje Božje slave u osobi Isusa Krista. Sada se raduju u nepomućenim zracima sjaja i slave nebeskoga Kralja u Njegovu veličanstvu. Spremni su za zajednicu s nebeskim bićima, jer im je Nebo u srcu.

Uzdignute glave, dok nad njima blistaju sjajne zrake Sunca Pravde, idu u susret Zaručniku govoreći: "Gle, ovo je Bog naš, u Njega se uzdasmo, On nas je spasio." Izaija 25:9.

"Uto čuh nešto kao glas golemog mnoštva, kao šum velikih voda, kao prasak jakih gromova: Aleluja! Jer se domognu kraljevstva Gospodin, naš Bog, Svemogući. Veselimo se, kličimo od veselja i zahvalimo Bogu, jer dođe Janjetova svadba! Njegova se zaručnica opremila... Tada mi anđeo reče: "Piši: Blago onima koji su pozvani na Janjetovu svadbenu gozbu!" "Jer je On Gospodar gospodara i Kralj kraljeva." Otkrivenje 19:6-9; 17:14. (421)

  • Pregleda: 95