10 Mreža

Matej 13:50

"Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi."

Bacanje mreže je propovijedanje evanđelja. Ono dovodi u crkvu i dobre i zle. Kad se dovrši propovijedanje evanđelja, suđenjem će se izvršiti odvajanje dobrih od zlih. Krist je vidio da će se zbog lažne braće u crkvi govoriti zlo o Božjoj istini. Svijet će klevetati evanđelje zbog nedosljedna života lažnih kršćana. Čak će i pravim kršćanima predstavljati kamen spoticanja oni koji nose Kristovo ime ali ih ne vodi Sveti Duh. Zbog tih grješnika u crkvi ljudi će doći u opasnost da pomisle kako Bog opravdava njihove grijehe. Krist je stoga skinuo veo s budućnosti i pokazao ljudima da čovjekovu sudbinu ne određuje njegov položaj već njegov karakter. (122)

Obje priče - o kukolju i o mreži - jasno uče da se nikada neće dogoditi da će se svi bezbožnici obratiti Bogu. Pšenica i kukolj rastu zajedno sve do žetve. Dobre i loše ribe zajedno se izvlače na obalu gdje će se izvršiti konačno odvajanje.

Ove priče uče i to da nakon suda neće više biti drugog vremena milosti. Čim se dovrši djelo evanđelja, odmah slijedi razdvajanje dobrih od zlih, a sudbina jednih i drugih zauvijek je zapečaćena.

Bog nikoga ne želi uništiti. "Života mi moga" - riječ je Jahve Gospoda - "nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi! Obratite se, dakle, obratite od zloga puta svojega! Zašto da umrete?" Ezekiel 33:11. Kroz cijelo vrijeme milosti Božji Duh moli ljude da prihvate dar života. Samo oni koji odbiju Njegove molbe bit će prepušteni propasti. Bog je rekao da grijeh mora biti iskorijenjen jer je on zlo koje uništava svemir. Oni koji prionu uz grijeh, bit će uništeni zajedno s njime. (123)